Bevisvurdering (Ebok)

Usikkerhet og sannsynlighet

Forfatter:

Erling Eide

Forfatter:
Innbinding: Ebok
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 209
Kopibeskyttelse: Readium LCP
Filstørrelse: 3.05 MB
Filformat: PDF
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202726393
Kategori: Sivilprosess og tvisteløsning , Strafferett og straffeprosess , Politifag og kriminalomsorg , Erstatningsrett og Rettsøkonomi
Fag: Erstatningsrett, Politifag og kriminalomsorg, Rettsøkonomi, Sivilprosess og tvisteløsning, Strafferett og straffeprosess
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Bevisvurdering

Rettsmateriale i inn- og utland viser at det er et stort behov for kunnskap om hvordan usikkerhet i bevisvurderingen bør håndteres. I denne boken gir forfatteren en rekke eksempler på problemtyper og feilresonnementer som viser hvor lett det er å begå feil hvis bevisenes usikkerhet ikke behandles på en rasjonell måte med sannsynlighetsteori som et grunnleggende element.

Intensjonen med boken er primært å gjøre jurister bedre i stand til å analysere og behandle slik usikkerhet. Forfatteren presenterer de viktigste elementer fra statistisk teori og sannsynlighetsteori som trengs for å omgå intuisjonens villedende grep. Ambisjonen er ikke å erstatte intuitive vurderinger som i alle fall må foretas ved domstolene, men å strukturere bevisenes usikkerhet slik at man kan unngå feilresonnementer og trekke sikrere konklusjoner.

Denne boken er skrevet for dommere, advokater og rettssakkyndige som i forskjellige sammenhenger må forholde seg til usikkerhet ved vurdering av bevis. Den kan også være til nytte i jusstudiene.

E-boken tilsvarer 1. trykte utgave 2016.

Til toppen

Andre utgaver

Bevisvurdering
Bokmål Heftet 2016
Presse Bevisvurdering

"Eide er optimist og mener kunnskapsnivået allerede er i bedring, og at fremtiden tilhører statistikkfaget. Enhver som vil forstå mer av de teoretiske og praktiske utfordringer som bevisvurderingen byr på, bør i hvert fall lese Eides bok, som også kan lære oss hva vi ikke vet om denne vanskelig kunst, og hvilke hindringer og muligheter som finnes for en sikrere og riktigere bedømmelse av bevis ved hjelp av statistikk og sannsynlighetsteori."

Sverre Blandhol, Nytt i privatretten nr. 3/2016

Til toppen

Forfatter(e)

Erling Eide er dr.philos. og professor emeritus i sosialøkonomi ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Han har hatt forskningsopphold i England, Frankrike og Italia og har skrevet bøker og artikler om produksjonsteori, miljøøkonomi, kriminaløkonomi, atferdsøkonomi og rettsøkonomi.