Rettsøkonomi (Innbundet)

Forfatter:

Erling Eide og Endre Stavang

Forfatter: og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 656
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202494971
Kategori: Rettsøkonomi og Juridiske fag
Fag: Rettsøkonomi
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Rettsøkonomi

Rettsøkonomiske analyser har som formål å avklare rettsreglers virkninger og vurdere hvilke regler som er best egnet til å oppnå bestemte målsetninger. Det fokuseres særlig på rettsreglenes betydning for samfunnsøkonomisk effektiv ressursbruk og for ønsket formuesfordeling. Slike analyser kan dessuten bidra til å forklare rettens utvikling.

Fagets innhold er i hovedsak bestemt av det internasjonale ordskiftet mellom rettsvitere og økonomer. I rettsøkonomien trekker man inn samfunnsøkonomiske idéer, begreper og teorier for å øke forståelsen for rettsreglene og for å bedre kvaliteten på rettssystemets beslutninger og begrunnelser. Denne rettsvitenskapelige tilnærmingsmåten har tradisjoner i Norge tilbake til A. M. Schweigaard, men denne boken avspeiler først og fremst den raske internasjonale utviklingen innen rettsøkonomien de siste tiårene.

Formålet med denne boken er å bidra til utviklingen og formidlingen av rettsøkonomien på norsk og med norske eksempler. Boken dekker både privatrett og offentlig rett. Den egner seg som grunnbok for faget i Norge og ellers i Skandinavia.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Rettsøkonomi

"Boken är en ambitiös översikt till rättssystemet, från både privaträttens och offentliga rättens synvinkel. Man kan kritisera som Kalle Määttä gjorde, att i boken
diskuteras inte konkurrensrätten och bolagsrätten.
Kritiken är av min mening utan grund: modern konkursrätt och bolagsrätt är tillämpad ekonomi redan på juridisk (dogmatisk) teorinivå, och har sin plats i särlitteraturen
inom dessa rättsområden."

Jukka Mähönen, Nytt i privatretten nr. 3/2018

Til toppen

Forfatter(e)

Erling Eide er dr.philos. og professor emeritus i sosialøkonomi ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Han har hatt forskningsopphold i England, Frankrike og Italia og har skrevet bøker og artikler om produksjonsteori, miljøøkonomi, kriminaløkonomi, atferdsøkonomi og rettsøkonomi.

Endre Stavang (f. 1964) er dr.juris og professor ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo. Han har hatt forskningsopphold ved Senter for grunnforskning og Yale Law School og har dessuten vært advokat i Norsk Hydro og konstituert lagdommer (Borgarting). Han er medlem av Forskergruppe i naturressursrett. Hans bøker og artikler dreier seg særlig om tingsrett, erstatningsrett og miljørett.