Elisabetta Cassina Wolff
© Ellen Evju Jahr/UiO

Elisabetta Cassina Wolff

Elisabetta Cassina Wolff er førsteamanuensis med lektorplikt i historie ved Universitet i Oslo, og tilknyttet C-REX, Senter for forskning på ekstremisme. Wolff er opprinnelig italiensk, og hun er også forfatter av Italias politiske historie 476-1945 (2016).

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3

Område og fag
Type
Språk/målform