Nasjonalisme og høyreradikalisme i Europa (Heftet)

1789-2019

Forfatter:

Elisabetta Cassina Wolff

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2022
Antall sider: 310
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202731366
Kategori: Statsvitenskap , Historie , Historie, religion og filosofi og Samfunnsvitenskap
Fag: Historie, Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Nasjonalisme og høyreradikalisme i Europa

Nasjonalisme og høyreradikalisme i Europa. 1789-2019 presenterer og drøfter angrepene på demokrati og liberale verdier i europeiske land, fra den franske revolusjonen og fram til i dag. Forfatteren viser hvordan Europa helt opp til våre dager har vært preget av to motstridende idestrømninger. På den ene siden finner vi kreftene som har promotert universelle opplysningsidealer og demokratiske verdier. På den andre siden finner vi antidemokratiske og antiliberale kretser og partier, som har motsatt seg det forfatteren betegner som den liberale moderniteten.

Det er altså denne sistnevnte idestrømningen, bestående av høyreradikale, nasjonalistiske og fascistiske krefter, som står i sentrum for fremstillingen. Forfatteren legger vekt på å plassere og definere de ulike gruppene på ytre høyre fløy, både historisk, politisk og geografisk. Slik får boken tydelig fram både hva som forener og hva som skiller de høyreradikale grupperingene og partiene fra hverandre opp gjennom historien.

Med sitt brede, historiske perspektiv representerer boken et uvurderlig bidrag til forståelsen av våre dagers høyreradikale partier, grupperinger og politiske bevegelser.

Til toppen

Andre utgaver

Andre aktuelle titler

Presse Nasjonalisme og høyreradikalisme i Europa

«Nasjonalisme og høyreradikalisme i Europa 1789-2019 er på alle måter en klargjørende fagbok som lykkes med å få frem at moderne, liberale demokratier er en skjør konstruksjon. Den får tydelig fram hvordan etnos-begrepet og gruppetenkning utforder det demokratiske likhetsprinsippet som universelle menneskerettigheter er tuftet på.»

Gro Jørstad Nilsen, Prosa 1/2023Les hele anmeldelsen

«Wolff si bok er ein lesverdig gjennomgang av høgreradikalismen si europeiske historie. Den tør vera av interesse både for generelt historieinteresse og for dei som ynskjer seg ein relativt lettlest historiefagleg introduksjon. [...] Blant boka sine styrker er eit eige kapittel om fin de siècle-epoka, på 1880- og 1890-talet, ei periode som ofte får for lite merksemd i historiebøkene. [... Boka gir] eit betre overblikk over både høgreradikalismen si historie og over høgreradikalismen idag.»

Øyvind Strømmen, Nyhtsbrevet Oppdateringar om det ekstremeLes hele anmeldelsen

Et imponerende historisk overblik

«Forfatteren er sjældent godt hjemme i en udvikling som præger nutidens Europa. [...] Det er en imponerende og ambitiøs bok samtidshistorikeren ved Universitetet i Oslo har skrevet. [...] Særligt imponerende er overblikket over den aktuelle situation for de nye højrebevægelser i Europa, der er bragt helt frem til 2020.»

Uffe Østergård, Apollon 1/2023

«Det er et ambisiøst verk Wolff har skrevet. 250 års hovedsakelig europeisk historie er presset inn på knappe 300 sider, der nær sagt hele katalogen av høyreradikale, nasjonalistiske og fascistiske organisasjoner blir presentert. Hun klarer å skape orden i dette kaoset, og loser leseren gjennom det som skiller de mange gruppene fra hverandre, og mye av det som forener dem.»

Jonas Bals, Klassekampen 7. januar 2023Les hele anmeldelsen

«Denne svært velskrevne boken er en dyster påminnelse om at det liberale demokratiet ikke kommer av seg selv. [...] Som historisk oppslagsverk er boken svært nyttig og som katalog og tilbakevisning av de mange konspirasjonsteoriene som florerer, likeså. Men bokens største styrke er den geografiske og politiske kartleggingen av høyreradikalismen og nasjonalismens status i vår egen nåtid.»

Kjetil Vikene, Forskerforum 9/2022Les hele anmeldelsen

Til toppen

Intervju

– Hun har bidratt til å avdemonisere ytre høyre
Les intervju med Elisabetta Cassina Wolff i Dagsavisen 26. september 2022

Partier fra ytre høyre tas inn i varmen i flere land
Les sak i Aftenposten 26. september 2022

Frykter katastrofe etter valget: – Ender alltid på samme måte
Les sak på TV2.no 27. september 2022

Italia-eksperter tror ikke Meloni vil vende EU ryggen
Les sak i Adresseavisen 26. september 2022

Italia får den mest høyreorienterte regjeringen siden 2. verdenskrig
Hør intervju med Elisabetta Cassina Wolff på Studio 2 26. september 2022

Til toppen

Forfatter(e)

Elisabetta Cassina Wolff er førsteamanuensis med lektorplikt i historie ved Universitet i Oslo, og tilknyttet C-REX, Senter for forskning på ekstremisme. Wolff er opprinnelig italiensk, og hun er også forfatter av Italias politiske historie 476-1945 (2016).