Italias politiske historie (Heftet)

476-1945

Forfatter:

Elisabetta Cassina Wolff

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 378
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202490201
Kategori: Historie og Historie, religion og filosofi
Fag: Historie
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Italias politiske historie

For første gang foreligger det nå en oppdatert og norskspråklig framstilling av Italias politiske historie fra Vestromerrikets sammenbrudd på 400-tallet og fram til avslutningen av 2. verdenskrig. Forfatteren griper tak i en rekke motsetninger i det italienske samfunnet, og viser hvordan disse motsetningene er helt avgjørende for å forstå Italias brokete historie fra antikken fram til 1945.

Det spenningsfylte forholdet mellom massene og eliten har satt sitt tydelige preg på det italienske samfunnet. Det samme har spenningsforholdet mellom demokratiske institusjoner og de autoritære og populistiske tendensene i Italias politiske liv. Sist men ikke minst har den vedvarende spenningen mellom stat og nasjon på avgjørende vis preget Italias historie og skapt grunnlag for mange av dagens betente, politiske konflikter, slik forfatteren viser.

I motsetning til en rekke andre vesteuropeiske land, har Italia hatt vanskeligheter med å finne balansen mellom konservative tendenser på den ene siden, og progressive idealer og strømninger på den andre. Likevel er det mulig å følge en rød tråd i landets politiske historie, som viser en klar utvikling mot liberalisme og demokrati.

Italias politiske historie 476–1945 er obligatorisk lesning for alle som er opptatt av italiensk historie og politikk, det være seg studenter og forskere eller allment interesserte.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Italias politiske historie

«Som ein skjønar har Elisabetta Cassina Wolff gitt eit solid bidrag til å forstå italiensk historie. Hennar sterke vekt på kontinuitet i den historiske utviklinga fram mot dagens Italia gir mange interessante perspektiv. [...] ... dette er ei bok som fortener mange lesararar.»

Steinar Aas, Historisk tidsskrift 2/2017

"Det er et vågestykke å skrive boken om Italias historie fra Romerrikets undergang til våre dager, for gjennom de fleste av alle disse århundrene fantes det ingen stat som het Italia. [...] Det som i Elisabetta Cassina Wolffs beskrivelse skiller Italia fra andre land i Europa, er at de fleste byene og lokalsamfunnene har hatt en sammenhengende utvikling fra oldtiden, uten at det er noe drastisk brudd etter Romerrikets undergang."

Ulf Andenæs, Aftenposten Historie 6/2016

«... leseverdig for norske lesere, ikke bare for å forstå Italias kulturelle eksportvarer som norske lesere kommer i berøring med, men også for å forstå det vest-europeiske fellesskapet som leserne selv er en del av.»

Carla Melis og Helge Hiram Jensen, historieblogg.no 25. april 2016Les hele anmeldelsen

Velskrevet syntese av 1500 års italiensk historie

«Den velskrevne syntesen Italias politiske historie viser hvordan spenningene formet prosesser og regimer med paralleller i andre europeiske land. [...] Hun har fremfor alt gjort norske lesere en stor tjeneste ved å formidle italienske historikeres diskusjoner og konklusjoner på et klart og presist fagspråk.»

Rolf Hobson, Apollon 2/2016Les hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

Elisabetta Cassina Wolff er førsteamanuensis med lektorplikt i historie ved Universitet i Oslo, og tilknyttet C-REX, Senter for forskning på ekstremisme. Wolff er opprinnelig italiensk, og hun er også forfatter av Italias politiske historie 476-1945 (2016).