Birgitte Graverholt

Birgitte Graverholt er førsteamanuensis ved Senter for kunnskapsbasert praksis, Høgskulen på Vestlandet, hvor jobber hun med implementering av kunnskapsbasert praksis i utdanning og forskning. Hun er også medredaktør i tidsskriftet Sykepleien Forskning. Graverholt er utdannet intensivsykepleier og har master i «Clinical Nursing» fra Australia. Hun har praksiserfaring fra akuttmottak og overvåkings- og intensivavdelinger i både Norge og Australia.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Språk/målform