Asbjørn Magnar Hov

Asbjørn Magnar Hov

Asbjørn Magnar Hov er universitetslektor ved Naturfagsenteret, Universitetet i Oslo. Han jobber med formidling, naturfagsaktiviteter for barnehagebarn, skriver artikler om naturfagdidaktikk i barnehagen, og er forsker i prosjektet Språksterk ved UiO. Han har også undervist i åtte år ved barnehagelærerutdanningen på OsloMet - storbyuniversitetet. Hov har skrevet flere fagdidaktiske artikler for forskerfrø.no og kom i høsten 2019 med en forskningsartikkel om bruk av actionkamera som metode i barnehageforskning. Han er medforfatter i Barnehagens friluftsliv (2022) og Digitale barnehagepraksiser. Teknologier, medier og muligheter (2019). Les mer om forfatter på Naturfagsenteret.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Språk/målform