Anne Skaret

Anne Skaret

Omtale
Anne Skaret, ph.d., er førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet, Institutt for humanistiske fag, der hun underviser i litterære emner i lærerutdanningene. Hennes forskningsinteresser dreier seg primært om barne- og ungdomslitteratur. Hun har blant annet redigert Barnelyrikk: en antologi (2015) og Empowering Transformations: Mrs Pepperpot Revisited (2014, sammen med Maria Lassén-Seger). Hennes siste publikasjon er «Annerledeshet i dyrefortellinger, slik barn ser det. En resepsjonsanalyse av bildeboka Prikken av Margret Rey og H.A. Rey» (2018). Skaret har en bistilling som forsker ved Norsk barnebokinstitutt.
Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2