Litteraturformidlingens arenaer og praksiser (Heftet)

Forfatter:

Kristin Ørjasæter og Anne Skaret (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 204
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202584696
Kategori: Litteratur- og språkvitenskap
Fag: Litteratur- og språkvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Litteraturformidlingens arenaer og praksiser

Hvor og hvordan formidles litteratur til barn og unge i dag?
Hva skjer med formidlingen når den flyttes til digitale medier?

Forfatterne av denne boka undersøker litteraturformidling på ulike arenaer som folkebibliotek, barnehage, skolebibliotek, leseaksjoner, tidsskrifter, dataspill, sosiale medier og i barnekulturen generelt. Et sentralt spørsmål er hvordan de ulike arenaene påvirker samspillet mellom litteraturformidlingens deltakere. Bokformidling er en etablert tradisjon med tydelig definerte roller, men det er ingen tilsvarende tradisjoner for litteraturformidling i digitale medier. Det gir rom for eksperimentering, samtidig som at barna i større grad overlates til seg selv. Boka gir innsikt i dette paradigmeskiftet som nå foregår i litteraturformidling for barn og unge.

Boka er nyttig for alle som er opptatt av barn og unges forhold til litteratur, som litteraturformidlere og studenter og forskere innen lærerutdanningene, bibliotekutdanning, litteraturvitenskap og litteraturformidling, medievitenskap og kulturstudier.

Forfatterne av denne vitenskapelige antologien har deltatt i et forskningsprosjekt i regi av Norsk barnebokinstitutt.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Kristin Ørjasæter, dr.art., litteraturforsker og direktør for Norsk barnebokinstitutt. Ørjasæter har tidligere vært ansatt ved Universitetet i Oslo og Aarhus Universitet. Dessuten har hun vært forlagsredaktør for barne- og ungdomsbøker samt redaktør for barnebokkritikk.no og Barnelitterært forskningstidsskrift (BLFT). Hennes siste publikasjoner er: Barne- og ungdomslitteratur. Møtet med lesaren (2018), «Sensory Experience and a Subjective Reading Position in The Lost Thing» (2018), «From Wilderness through Mediation towards Rewilding» (2018), Litteraturformidlingens arenaer og praksiser (2019), som hun har redigert sammen med Anne Skaret, og Literaturformidling og kunstopplevelse, som hun har skrevet sammen med Anne Skaret og Hilde Hagerup.

Anne Skaret, ph.d., er førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet, Institutt for humanistiske fag. Hun har vært redaktør for Barnelitterært forskningstidsskrift (BLFT) og har blant annet redigert Barnelyrikk: en antologi (2015) og Empowering Transformations: Mrs Pepperpot Revisited (2014, sammen med Maria Lassén-Seger). Hennes siste publikasjoner er «Kulturelt mangfald i fantastisk barnelitteratur: Kulturmøte i dyreforteljinga Fremmed av Kaia, Bendik og Trond Brænne og Per Dybvig» (2018), Litteraturformidlingens arenaer og praksiser (2019), som hun har redigert sammen med Kristin Ørjasæter, og Literaturformidling og kunstopplevelse, som hun har skrevet sammen med Kristin Ørjasæter og Hilde Hagerup.

Øystein Espe Bae, master i nordisk litteratur og formidlingsrådgiver ved Norsk barnebokinstitutt, med særlig fagansvar for studiet Samtidslitteratur for barn og unge. Bae har tidligere vært ansatt ved Høgskolen i Volda, Senter for nynorsk i opplæringa og Nasjonalt senter for IKT i utdanningen. Han har tidligere også arbeidet som norsklektor i videregående skole, som bokanmelder for blant annet barnebokkritikk.no og som forlagskonsulent innen barne- og ungdomslitteratur. Bae har blant annet publisert «Den barnelitterære fortellerstemmen: Når lyden får ei anna pipe» (2015).

Boel Christensen-Scheel er professor i estetikk og kunstteori ved Institutt for estetiske fag på OsloMet – storbyuniversitetet. Hun har en doktorgrad i nyere kunst- og performanceteori, og hennes kompetanseområde er vidt knyttet til kunstens erfaringsskapende, epistemologiske og didaktiske muligheter. Hun har også arbeidet med mer eksplisitt politiske og miljøorienterte prosjekter i en kunstformidlingskontekst. Christensen-Scheel underviser ved og er koordinator for studieretningen Kunst i samfunnet på master i estetiske fag ved OsloMet – storbyuniversitetet. Hun har oversatt Nicolas Bourriauds Relasjonell estetikk til norsk (Pax forlag, serien Artes, 2007) og skrevet essay om Kjartan Slettemarks Nixon-serie (Torpedo Press, 2010). Hennes siste utgitte vitenskapelige artikkel er knyttet til kunstbasert formidling i en museumskontekst og de ulike dilemmaene knyttet til målgruppetenking i museet, «An art museum in the interest of publicness: a discussion of educational strategies at Tate Exchange», (2017).

Nina Goga, ph.d., er professor i barnelitteratur ved Høgskulen på Vestlandet, Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking, der hun har ansvar for masterstudiet i barne- og ungdomslitteratur og leder forskningsprosjektet Nature in Children’s Literature and Culture. Siste utgivelser er antologien Ecocritical Perspectives on Children’s Texts and Cultures, som hun har redigert sammen med Lykke Guanio-Uluru, Bjørg Oddrun Hallås og Aslaug Nyrnes. Hun har ellers skrevet bøkene Kart i barnelitteraturen (2015) og Gå til mauren. Om maur og danning i barnelitteraturen (2013).

Lykke Guanio-Uluru, ph.d., er førsteamanuensis ved Høgskolen på Vestlandet, Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking, der hun underviser i litterære emner og digital estetikk. Guanio-Uluru forsker særlig på fantasylitteratur, litteratur og etikk, cli-fi, økokritikk og digitale spill. Hun har publisert boken Ethics and Form in Fantasy Literature: Tolkien, Rowling and Meyer (2015) på Palgrave Macmillan og er medredaktør av boken Ecocritcal Perspectives on Children’s Texts and Cultures (2018), utgitt av samme forlag. Guanio-Uluru har vært redaktør for Barnelitterært forskningstidsskrift (BLFT).

Hanne Kiil, cand.philol., er litteraturpedagog og seniorrådgiver ved Norsk barnebokinstitutt. Kiil er utdannet lektor og har skrevet hovedoppgave om barne- og ungdomslitteratur. Hun har flere års praksis fra grunnskole, videregående skole, høyskole og universitet. Kiil har vært Norsk barnebokinstitutts fagansvarlige for litteraturformidlingsprosjektet Teksten i bruk og medlem i Norsk kulturråds vurderingsutvalg for bildebøker. Utvalgte publikasjoner er «‘Stakkars pappa’ – hva kan far–barn-relasjonen si oss om barnerollen» (2011), og «‘Please don’t try to be Norwegian’. Ung jente i krysspress i kortfilmen Skylappjenta» (2014).

Dag Larsen er forfatter og utdanningsleder på Norsk barnebokinstitutt. Han har bygget opp instituttets forfatterutdanning. Larsen debuterte som poet i 1977 og har siden utgitt 19 bøker for barn, ungdom og voksne i ulike sjangre: bildebøker, barnebøker, dikt, romaner og essays. Han har også skrevet 15 scenetekster og et ukjent antall sangtekster og formidlingsartikler. Han har vært forfatter- og forlagskonsulent, sittet i Den norske forfatterforenings litterære råd, ledet festivalen Son Poesidager, ledet Norske barne- og ungdomsbokforfattere, vært styremedlem og styreleder for Foreningen !les samt styreleder for Leser søker bok.

Anne-Stefi Teigland er litteraturviter og førstelektor ved Høgskulen på Vestlandet, Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking. Her underviser og forsker hun på barne- og ungdomslitteratur og formidling. Teigland har lang erfaring både som kritiker, formidler og forlagsredaktør. Hun har skrevet flere artikler om barne- og ungdomslitteratur.

Åse Kristine Tveit, ph.d., er førsteamanuensis ved OsloMet – storbyuniversitetet, Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag, der hun underviser i barnelitteratur og barnebibliotekarbeid. Tveits forskningsinteresser er knyttet til litteratursosiologi, særlig lesing og litteraturformidling. Hun er redaktør for antologien Biblioteket i litteraturen (2019, sammen med Kjell Ivar Skjerdingstad).

Elise Seip Tønnessen er professor emeritus ved Universitetet i Agder. Hun har hovedfag i nordisk litteratur og doktorgrad (dr.philos.) i medievitenskap. Hun har lang erfaring fra undervisning i lærerutdanningen, og har også undervist i litteratur og film og i kommunikasjon. Hun har publisert artikler og bøker om lesing, multimodalitet, barns mediebruk og barne- og ungdomslitteratur, blant annet Multimodal tekstkompetanse (2014), Jakten på fortellinger. Barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier (2014) og Møter med barnelitteratur (2018).