Litteraturformidling og kunstopplevelse (Heftet)

En studie av Den kulturelle skolesekken

Forfatter:

Kristin Ørjasæter og Anne Skaret

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202584689
Kategori: Litteratur- og språkvitenskap
Fag: Litteratur- og språkvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Litteraturformidling og kunstopplevelse

Gjennom Den kulturelle skolesekken får alle barn og unge i norsk skole møte kunst minst en gang i året. Litteratur er én av kunstartene som inngår i denne unike og omfattende ordningen. Elevene får møte litteratur på ulike måter, som forfatterbesøk, forestillinger, skriveverksted eller gjennom andre formidlingsformer.

Forfatterne av denne boka har undersøkt hvordan litteraturformidlingen i Den kulturelle skolesekken formes og fungerer, sett fra de ulike perspektivene til de som er involvert; forfattere og formidlere som skaper litterære produksjoner, kulturaktører i fylker, kommuner og på skoler som legger til rette og elever, lærere og andre på skolene som tar imot produksjonene. Undersøkelsen gir et kunnskapsgrunnlag som kan brukes til å skape enda flere litterære øyeblikk som setter spor.

Boka er nyttig for alle som er opptatt av hvordan en barne- og ungdomslitterær tekst blir til og formidles til barn og unge. Den er særlig viktig for forfattere og illustratører av barne- og ungdomslitteratur, de som arbeider med litteraturformidling i og utenfor Den kulturelle skolesekken, samt studenter og forskere innen lærerutdanningene, bibliotekutdanning, litteraturvitenskap og litteraturformidling, medievitenskap og kulturstudier.

Denne vitenskapelige monografien er resultat av et kombinert forsknings- og kunstnerisk utviklingsprosjekt i regi av Norsk barnebokinstitutt.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)
Kristin Ørjasæter, dr.art., litteraturforsker og direktør for Norsk barnebokinstitutt. Ørjasæter har tidligere vært ansatt ved Universitetet i Oslo og Aarhus Universitet. Dessuten har hun vært forlagsredaktør for barne- og ungdomsbøker samt redaktør for barnebokkritikk.no og Barnelitterært forskningstidsskrift (BLFT). Hennes siste publikasjoner er: Barne- og ungdomslitteratur. Møtet med lesaren (2018), «Sensory Experience and a Subjective Reading Position in The Lost Thing» (2018) og «From Wilderness through Mediation towards Rewilding» (2018).
Anne Skaret, ph.d., er førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet, Institutt for humanistiske fag, der hun underviser i litterære emner i lærerutdanningene. Hennes forskningsinteresser dreier seg primært om barne- og ungdomslitteratur. Hun har blant annet redigert Barnelyrikk: en antologi (2015) og Empowering Transformations: Mrs Pepperpot Revisited (2014, sammen med Maria Lassén-Seger). Hennes siste publikasjon er «Annerledeshet i dyrefortellinger, slik barn ser det. En resepsjonsanalyse av bildeboka Prikken av Margret Rey og H.A. Rey» (2018). Skaret har en bistilling som forsker ved Norsk barnebokinstitutt.