Anne Kari Tolo Heggestad

Anne Kari Tolo Heggestad

Anne Kari Tolo Heggestad er professor ved VID vitenskapelige høgskole i Oslo og forsker ved Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo. Hun er sykepleier, cand.san. og har ph.d på en avhandling om verdighet i demensomsorgen. Heggestad er opptatt av demensomsorg, verdighet og etikk, og også av hvordan sykepleierstudenter kan tilegne seg kunnskap og kompetanse i etikk.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3

Område og fag
Type
Språk/målform