Ann Karin Larssen

Ann Karin Larssen er førstelektor ved Forsvarets høgskole/Luftkrigsskolen i Trondheim. Hun er også redaktør for Luftkrigsskolens skriftserie. I 2016 var hun medredaktør for boken Political Rationale and International Consequences of the War in Libya, der hun skrev delkapittelet «Russia: The Principle of NonIntervention and the Libya Case».

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform