Alice Kjær

Alice Kjær

Alice Kjær (cand.paed) arbeider i det Reggio Emilia-inspirerte Børnehuset Tiziana i Aalborg, Danmark. Forfatteren og pedagogen var med på å etablere Tiziana. Kjær er en etterspurt foredragsholder både i Norge og Danmark, og via undervisning og foredrag inspirerer hun andre og viser hvordan prosjektarbeid med småbarn kan skape grobunn for fellesskap, fordypning og lekende læring. Alice Kjær er særlig opptatt av at de yngste barnas kroppslige og sanselige utrykksformer er deres måte å forstå verden på. Forfatteren har også deltatt i rammeplangruppa for ny dansk rammeplan for barnehagen. Les mer på forfatterens nettside.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3

Område og fag
Språk/målform