Sanselig prosjektarbeid med barn 0–2 år (Heftet)

- fra forberedelser til fordypning

Forfatter:

Alice Kjær

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 120
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202609153
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Barns utvikling, lek og læring , Barnehagelærerutdanning og Kunst, kultur og kreativitet
Fag: Barns utvikling, lek og læring, Kunst, kultur og kreativitet
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Sanselig prosjektarbeid med barn 0–2 år

Denne boka inneholder mange eksempler fra ulike prosjektarbeid i barnehager og viser hvordan de yngste barna undersøker og utforsker ting som er tilrettelagt for dem, på ulike kroppslige og sanselige måter. Den er rikt illustrert med forfatternes egne foto. Bokas mål er å støtte barna i å inngå i relasjoner og fellesskap samt styrke barnet til å tro på seg selv og egne evner. Forfatterne viser hvordan prosjektarbeid gjør det mulig å skape et leke- og læringsmiljø som inneholder:

  • nærvær og trygghet mellom barn og voksne
  • fellesskap, relasjoner og vennskap mellom barn
  • trivsel, fordypning og læring om seg selv og andre
Prosjektarbeid er en metode og en arbeidsform som passer godt for de yngste barna mellom 0-2 år. Barna sanser og fornemmer gjenstander og ting rundt seg med hendene, føttene og munnen. De tar hele kroppen i bruk når de undersøker og gjør seg erfaringer. De bruker også stemmen i form av lyder, ord og frydefulle gledesutbrudd.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Alice Kjær (cand.paed) arbeider i det Reggio Emilia-inspirerte Børnehuset Tiziana i Aalborg, Danmark. Forfatteren og pedagogen var med på å etablere Tiziana. Kjær er en etterspurt foredragsholder både i Norge og Danmark, og via undervisning og foredrag inspirerer hun andre og viser hvordan prosjektarbeid med småbarn kan skape grobunn for fellesskap, fordypning og lekende læring. Alice Kjær er særlig opptatt av at de yngste barnas kroppslige og sanselige utrykksformer er deres måte å forstå verden på. Forfatteren har også deltatt i rammeplangruppa for ny dansk rammeplan for barnehagen. Les mer på forfatterens nettside.

Sissel Janette Aastvedt Halland er høgskolelektor på Høgskulen på Vestlandet, Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag. Halland underviser på barnehagelærerutdanningen. Etter mastergrad i barnehagevitenskap ved Universitetet i Stavanger, har hun flere publikasjoner om toddlere, materiale og gjenbruk. Hun er utdannet barnehagelærer og har også lang erfaring som styrer. Les mer om Halland ved Høgskolen på Vestlandet.