Barn og estetisk praksis (Heftet)

Sanser, væren og læring

Forfatter:

Alice Kjær

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 168
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
Originaltittel: Æstetisk praksis og børn
Oversatt av: Goveia, Ingvill Christina
ISBN: 9788202516116
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Estetiske fag , Barns utvikling, lek og læring , Barnehagelærerutdanning og Kunst, kultur og kreativitet
Fag: Barns utvikling, lek og læring, Estetiske fag, Kunst, kultur og kreativitet
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Barn og estetisk praksis

Barn er naturlig estetisk tilstede i verden og de opplever og uttrykker seg kroppslig og sanselig. Dette har betydning for barnas hverdagsliv, læring og utvikling. Ved å ha større oppmerksomhet på barns uttrykk og væremåte kan vi utvikle og fremme en estetisk praksis. Estetisk praksis og estetiske læreprosesser foregår overalt når barn sanser og utforsker omgivelsene. I denne sansingen erfarer og bearbeider de allmenne, hverdagslige forhold som:

  • skape fellesskap og relasjoner
  • være seg selv og bli seg selv
  • oppleve fordypning alene og i fellesskap
  • oppleve nærvær, trygghet, sorg, glede og frykt
Barnehagen har økt oppmerksomhet på små barns læring og på hvordan de lærer best og mest effektivt. Dette perspektivet på læring innebærer en risiko for at de profesjonelle voksne blir tvunget til å legge mer vekt på den læringen som kan måles og testes. Det er ikke nødvendigvis den måten barn lærer best på og det er ikke læring ut fra barnets perspektiv eller danning som er i sentrum.

Barnets estetisk sanselig tilnærming til verden rommer nesten uendelige ressurser til å lære og oppdage verden. Disse estetiske praksiser er det viktig å fremme fra barna er helt små.

Barn og estetisk praksis er basert på barns forskjellige uttrykk og væremåter i lek og aktiviteter i barnehagen. Alice Kjær knytter teori og praksis sammen ved hjelp av en mengde eksempler fra barns hverdagsliv og pedagogisk praksis. Boka er rikt illustrert med forfatterens egne bilder.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Barn og estetisk praksis

Børn er naturligt æstetisk tilstede i verden, og deres sanseerfaringer danner grundlag for al deres læring, mener pædagog Alice Kjær, der står bag ny bog om æstetik i dagtilbud.

Trine Vinther Larsen, Fagbladet Børn og ungeLes hele anmeldelsen

«Dette er en bok som det er veldig bruk for i den pedagogiske verden. Den vil kunne hjelpe praksisfeltet med å støtte barna i å uttrykke seg gjennom mange forskjellige utrykksformer».

Ulla Liberg, forfatter og høgskolelektor i pedagogikk, Frydenlunds bogklub

«[Boka] gir den utøvende pedagog mange ord med på veien til å beskrive hva estetisk praksis er og kan være [...] hele tiden illustrert med eksempler fra barnehagenes levde liv».

Bjarne Tolboe Christiansen, styrer og pedagog, Frydenlunds bogklub

Til toppen

Forfatter(e)

Alice Kjær (cand.paed) arbeider i det Reggio Emilia-inspirerte Børnehuset Tiziana i Aalborg, Danmark. Forfatteren og pedagogen var med på å etablere Tiziana. Kjær er en etterspurt foredragsholder både i Norge og Danmark, og via undervisning og foredrag inspirerer hun andre og viser hvordan prosjektarbeid med småbarn kan skape grobunn for fellesskap, fordypning og lekende læring. Alice Kjær er særlig opptatt av at de yngste barnas kroppslige og sanselige utrykksformer er deres måte å forstå verden på. Forfatteren har også deltatt i rammeplangruppa for ny dansk rammeplan for barnehagen. Les mer på forfatterens nettside.