Hvordan lære i informasjonssamfunnet?

Digital studieteknikk

Marianne Hagelia

«I en velskrevet og lettlest bok gir Marianne Hagelia ved Høgskolen Sørøst-Norge en informativ innføring i digital studieteknikk. [...]

Marianne Hagelia viser at vi har alle mye å lære når vi bruker digitale verktøy for å samle, lære og dele.»

Ole Kallelid, Utdanning 18/2017

Heftet

Om naturvitenskap i nordiske offentligheter gjennom fire århundrer

Sann opplysning?

Merethe Roos og Johan Tønnesson (red.)

«Kvar einaste artikkel er overraskande og fortel noko vi ikkje visste frå før. […] Her er så mykje godt stoff at det er plent uråd å gjere boka rettferd i et stutt melding. […] Redaktørar og forfattarar har gjort eit stort og viktig arbeid som det må vere von om kan vidareførast på mange område. […] Alle som får boka i hus og les desse 19 artiklane, som er lettlesne og opnande for forståinga, vil garantert gle seg over alle nyoppdagingane og opplevingane.»

Bjørn Kvalsvik Nicolaysen, Dag og Tid

Heftet

Nysgjerrig på Open Access?

Vitenskapelig forskningspublisering

Cappelen Damm Akademisk tilbyr åpen publisering av vitenskapelige bøker og tidsskrifter, fritt og gratis tilgjengelig for alle lesere, på plattformen Nordic Open Access Scholarly Publishing (NOASP).

Vi ønsker å være til stede i det akademiske landskapet og tilby redaksjonelle tjenester, praktisk støtte og gode publiseringskanaler med Gull Open Access.

NOASP er en brukervennlig plattform som gir god presentasjon og lesbarhet, god navigasjon, optimal søkbarhet og god spredning av forskningslitteraturen.

Cappelen Damm Akademisk/NOASP er medlem av Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Open Access Books (DOAB) og OASPA (Open Access Scholarly Publishers Association).

Et åpent forlagshus

Akademisk frokost, boklanseringer og seminarer

Skrive for oss?

Forfatterinformasjon

Alltid oppdatert!

Kataloger fra Cappelen Damm Akademisk