Personvern og GDPR i praksis

Eva Jarbekk og Simen Sommerfeldt

GDPR-forordningen er et helt sentralt regelverk nærmest uansett hvilken bransje eller samfunnssektor man er en del av. I denne håndboken sammenfattes kunnskap som leseren ellers ville ha brukt lang tid på å søke opp i andre kilder, samtidig som forfatterne gir praktiske råd og løsninger. Boken er utstyrt med sjekklister og har konkrete tips fra flere personvernombud.

Personvern og GDPR i praksis av Eva Jarbekk og Simen Sommerfeldt (Heftet)
Heftet

Utøvelse av klinisk sykepleie

Unni Knutstad (red.)

En bok for bachelorutdanningen i sykepleie. Boken beskriver pasientens grunnleggende behov og sykepleierens sentrale observasjoner, -vurderinger og -tiltak ved sykdom i de ulike organsystemene. Sykepleierens arbeid er belyst både fra helse- og omsorgstjenesten i kommunen og fra spesialisthelsetjenesten, herunder fra poliklinikk og dagkirurgi.

Utøvelse av klinisk sykepleie av Unni Knutstad (Innbundet)
Innbundet

Nysgjerrig på Open Access?

Vitenskapelig forskningspublisering

Cappelen Damm Akademisk tilbyr åpen publisering av vitenskapelige bøker og tidsskrifter, fritt og gratis tilgjengelig for alle lesere, på plattformen Nordic Open Access Scholarly Publishing (NOASP).

Vi ønsker å være til stede i det akademiske landskapet og tilby redaksjonelle tjenester, praktisk støtte og gode publiseringskanaler med gull Open Access.

NOASP er en brukervennlig plattform som gir god presentasjon og lesbarhet, god navigasjon, optimal søkbarhet og god spredning av forskningslitteraturen.

Cappelen Damm Akademisk/NOASP er medlem av Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Open Access Books (DOAB) og OASPA (Open Access Scholarly Publishers Association).

Et åpent forlagshus

Akademisk frokost, boklanseringer og seminarer

Skrive for oss?

Forfatterinformasjon

Alltid oppdatert!

Kataloger fra Cappelen Damm Akademisk