Personvern og GDPR i praksis

Eva Jarbekk og Simen Sommerfeldt

GDPR-forordningen er et helt sentralt regelverk nærmest uansett hvilken bransje eller samfunnssektor man er en del av. I denne håndboken sammenfattes kunnskap som leseren ellers ville ha brukt lang tid på å søke opp i andre kilder, samtidig som forfatterne gir praktiske råd og løsninger. Boken er utstyrt med sjekklister og har konkrete tips fra flere personvernombud.

Personvern og GDPR i praksis av Eva Jarbekk og Simen Sommerfeldt (Heftet)
Heftet

Syk

Vegard Bruun Bratholm Wyller

En bok i sykdomslære og patofysiologi. De enkelte sykdommene er beskrevet med årsaksmekanismer, undersøkelser og behandling.

Boka dekker fagemnene mikrobiologi, patofysiologi, farmakologi og klinisk medisin i bachelorutdanningen i sykepleie.

Et stort antall anatomiske tegninger og andre typer illustrasjoner utfyller teksten og letter tilegnelsen av vanskelig fagstoff.

Realistiske pasienthistorier anskueliggjør helsepersonellets kliniske resonnement i ulike praksissituasjoner.

Et åpent forlagshus

Akademisk frokost, boklanseringer og seminarer

Skrive for oss?

Forfatterinformasjon

Alltid oppdatert!

Kataloger fra Cappelen Damm Akademisk