Restitusjon

Marianne Mathilde Rødvei Aagaard

Forfatteren viser at det etter gjeldende rett ikke er grunnlag for å se så enhetlig på spørsmålet om virkningene av ugyldighet som det har vært tradisjon for å gjøre, og at det vil kunne ha stor betydning for løftegiverens rettsstilling hvilken ugyldighetsgrunn innsigelsen er forankret i.

Restitusjon av Marianne Mathilde Rødvei Aagaard (Innbundet)
Innbundet

Syk

Vegard Bruun Bratholm Wyller

En bok i sykdomslære og patofysiologi. De enkelte sykdommene er beskrevet med årsaksmekanismer, undersøkelser og behandling.

Boka dekker fagemnene mikrobiologi, patofysiologi, farmakologi og klinisk medisin i bachelorutdanningen i sykepleie.

Et stort antall anatomiske tegninger og andre typer illustrasjoner utfyller teksten og letter tilegnelsen av vanskelig fagstoff.

Realistiske pasienthistorier anskueliggjør helsepersonellets kliniske resonnement i ulike praksissituasjoner.

Et åpent forlagshus

Akademisk frokost, boklanseringer og seminarer

Skrive for oss?

Forfatterinformasjon

Alltid oppdatert!

Kataloger fra Cappelen Damm Akademisk