Fagsnakk fra Cappelen Damm

Hvorfor heter det jordmor? | Barns motstand | SKAM undervisningsopplegg i grunnskolen for voksne innvandrere

På Fagsnakk skriver forskere, forelesere, forfattere og lærere om ulike temaer for alle som er opptatt av skole og utdanning.

 

Hvordan lære i informasjonssamfunnet?

Digital studieteknikk

Marianne Hagelia

«I en velskrevet og lettlest bok gir Marianne Hagelia ved Høgskolen Sørøst-Norge en informativ innføring i digital studieteknikk. [...]

Marianne Hagelia viser at vi har alle mye å lære når vi bruker digitale verktøy for å samle, lære og dele.»

Ole Kallelid, Utdanning 18/2017

Heftet

Fortellinger fra et sykehjem

Kristin Hartveit Hansen

Fortellinger fra et sykehjem er en annerledes lærebok. Gjennom atten fortellinger skrevet i en skjønnlitterær form blir du tatt med inn i hverdagen til pasienter, pårørende, studenter og sykepleiere ved Tindvedtunet sykehjem. Fortellingene gir deg innblikk i mangfoldet av oppgaver du vil møte ute i praksis, og levendegjør utfordringene du vil stå overfor. Fagkunnskapen du må ha for å kunne jobbe på sykehjem settes på denne måten i en praksisnær kontekst du kan kjenne deg igjen i.

Nysgjerrig på Open Access?

Vitenskapelig forskningspublisering

Cappelen Damm Akademisk tilbyr åpen publisering av vitenskapelige bøker og tidsskrifter, fritt og gratis tilgjengelig for alle lesere, på plattformen Nordic Open Access Scholarly Publishing (NOASP).

Vi ønsker å være til stede i det akademiske landskapet og tilby redaksjonelle tjenester, praktisk støtte og gode publiseringskanaler med Gull Open Access.

NOASP er en brukervennlig plattform som gir god presentasjon og lesbarhet, god navigasjon, optimal søkbarhet og god spredning av forskningslitteraturen.

Cappelen Damm Akademisk/NOASP er medlem av Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Open Access Books (DOAB) og OASPA (Open Access Scholarly Publishers Association).

Et åpent forlagshus

Akademisk frokost, boklanseringer og seminarer

Skrive for oss?

Forfatterinformasjon

Alltid oppdatert!

Kataloger fra Cappelen Damm Akademisk