Voldsbruk og livsfare (Heftet)

Norske og svenske soldaters krigserfaringer fra Afghanistan

Forfatter:

Gudmund Waaler, Gerry Larsson og Sofia Nilsson

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 216
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202604042
Kategori: Statsvitenskap , Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag , Etikk , Organisasjon og ledelse , Samfunnsfag og Samfunnsvitenskap
Fag: Etikk, Organisasjon og ledelse, Samfunnsfag, Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Voldsbruk og livsfare

Voldsbruk og livsfare dokumenterer norske og svenske soldaters krigserfaringer fra Afghanistan. Basert på grundige intervjuer med soldatene, tegnes et levende bilde av hvordan dramatiske krigserfaringer påvirker soldathverdagen og hvordan erfaringene fortolkes og bearbeides i etterkant – både individuelt og kollektivt.

Intervjuene med soldatene tolkes gjennomgående i lys av internasjonal faglitteratur og pågående fagdebatter. Boken drøfter blant annet spørsmål knyttet til forberedelser før avreise, stressmestring, moralske dilemmaer, motivasjon, sorgreaksjoner, profesjonsidentitet og profesjonalisering av soldatrollen. Boken inneholder i tillegg en grundig drøfting av reaksjonsmønstre knyttet til å ta liv i kamp.

Voldsbruk og livsfare vil særlig ha interesse for studenter og forskere innenfor de militære utdanningene, men er også skrevet for alle med interesse for Forsvaret og Norges rolle i internasjonale, militære konflikter.

Til toppen

Andre aktuelle titler

  • Forsvaret

    Et kritisk blikk fra innsiden

    Harald Høiback

    Heftet
Intervju

Krig fra levra
Les intervju på forsvaretsforum.no 18. februar 2019

Hvordan er livet etter å ha drept i krig?
Hør Gudmund Waaler på Verdibørsen 20. februar 2019

Presten som fant ut hvordan det føles å drepe
Les sak i BT Magasinet 16. februar 2019 (ABO)

 

Til toppen

Forfatter(e)

Gudmund Waaler er sjefsprest i Sjøforsvaret og forsker med doktorgrad i teologi.

Gerry Larsson er professor i ledelsespsykologi ved Försvarshögskolan i Karlstad.

Sofia Nilsson har doktorgrad i pedagogikk og arbeider med forskning og utdannelse ved Försvarshögskolan i Karlstad.