Voldsbruk og livsfare (Ebok)

Norske og svenske soldaters krigserfaringer fra Afghanistan

Forfatter:

Gudmund Waaler, Gerry Larsson og Sofia Nilsson

Forfatter: , og
Innbinding: Ebok
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 215
Kopibeskyttelse: Readium LCP
Filstørrelse: 3.13 MB
Filformat: PDF
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202676575
Kategori: Statsvitenskap , Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag , Etikk , Organisasjon og ledelse , Samfunnsfag og Samfunnsvitenskap
Fag: Etikk, Organisasjon og ledelse, Samfunnsfag, Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Voldsbruk og livsfare

Voldsbruk og livsfare dokumenterer norske og svenske soldaters krigserfaringer fra Afghanistan. Basert på grundige intervjuer med soldatene, tegnes et levende bilde av hvordan dramatiske krigserfaringer påvirker soldathverdagen og hvordan erfaringene fortolkes og bearbeides i etterkant – både individuelt og kollektivt.

Intervjuene med soldatene tolkes gjennomgående i lys av internasjonal faglitteratur og pågående fagdebatter. Boken drøfter blant annet spørsmål knyttet til forberedelser før avreise, stressmestring, moralske dilemmaer, motivasjon, sorgreaksjoner, profesjonsidentitet og profesjonalisering av soldatrollen. Boken inneholder i tillegg en grundig drøfting av reaksjonsmønstre knyttet til å ta liv i kamp.

Voldsbruk og livsfare vil særlig ha interesse for studenter og forskere innenfor de militære utdanningene, men er også skrevet for alle med interesse for Forsvaret og Norges rolle i internasjonale, militære konflikter.

Til toppen

Andre utgaver

Voldsbruk og livsfare
Bokmål Heftet 2019
Forfatter(e)

Gudmund Waaler er sjefsprest i Sjøforsvaret og forsker med doktorgrad i teologi.

Gerry Larsson er professor i ledelsespsykologi ved Försvarshögskolan i Karlstad.

Sofia Nilsson har doktorgrad i pedagogikk og arbeider med forskning og utdannelse ved Försvarshögskolan i Karlstad.