Voldens ansikter (Heftet)

En dialog om ondskap, ansvar og håp

Forfatter:

Yngve Hammerlin og Paul Leer-Salvesen

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 266
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202431976
Kategori: Sosiologi , Psykologi , Politifag og kriminalomsorg , Samfunnsfag og Sosialfag
Fag: Politifag og kriminalomsorg, Psykologi, Samfunnsfag, Sosialfag, Sosiologi
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Voldens ansikter

Dette er en bok om vold, ondskap og skyld. Men det er også en bok om kjærlighet, godhet og håp. Forfatterne belyser voldens ulike former og uttrykk og viser hvordan filosofer, teologer og forfattere har kjempet med voldsproblemene opp gjennom historien. Forfatterne gjør også rede for status innenfor den moderne voldsforskningen, utvikler andre og nye teoretiske perspektiver og viser hvordan spørsmålene omkring vold har fått ny aktualitet i kjølvannet av 22. juli.

Voldens ansikter er skrevet som en dialog mellom Yngve Hammerlin og Paul Leer-Salvesen. Begge har i en årrekke forsket i fengsler og skrevet bøker om vold, skyld, straff, soning og tilgivelse. Begge har dessuten hatt fedre som har preget dem. Yngve vokste opp med en voldelig far i et ekstremt voldelig og totalitært hjem, Paul mistet sin far da han var 14 år. Personlige erfaringer kombinert med faglig tyngde har resultert i en dialog om vold og forsoning, som er åpen, sterk og engasjert.

Boka er skrevet for studenter, fagfolk og andre som ønsker å berike og utdype sine faglige og eksistensielle spørsmål om vold.

Til toppen

Dette er en høyst nødvendig og viktig bok, ikke bare for fagfolk og studenter, men for alle samfunnsengasjerte mennesker – og ikke minst – alle samfunnsdebattanter.
Aslak J. Brekke, Fædrelandsvennen

Andre aktuelle titler

Presse Voldens ansikter

«Dette er en høyst nødvendig og viktig bok, ikke bare for fagfolk og studenter, men for alle samfunnsengasjerte mennesker – og ikke minst – alle samfunnsdebattanter. [...] Forfatterne vil noe, de mener mye og de er heller ikke alltid enige. Det gir boken en dynamikk hvor jeg som leser blir engasjert i tunge og viktige samfunnsspørsmål.»

 
Aslak J. Brekke, Fædrelandsvennen 8. april 2014

«Bogen er ikke egnet til underholdnings- og lystlæsning. Den er ofte i sin formidable lærdom og analytiske brillians noget tung at tilegne sig. Men for alle, der er professionelt, samfundsmæssigt, retspolitisk, moralfilosofisk eller eksistensielt optagende af at forstå og tackle fænomenet vold og selve det ondes problem, giver denne bog en fornem introduktion og oversigt.»

Benny Karpatschof, Psyke & Logos 2/2014

«Slik jeg ser det, er det viktigste formålet med denne boken å forsøke å komme et skritt videre i forståelsen av vold gjennom en lang sam­tale der begge drar veksler på det de har erfart og forstått om vold gjennom faglig virksomhet og personlige erfaringer. Deres ulike ståsteder er drivkraften i dia­logen. Spørsmålet hva tenker du om dette? fører dialogen fremover. De byr leserne på innsiktsfulle resonnementer som springer ut fra sosiologiske, filosofiske og teologiske fagtradisjoner.»

Kristin Skjørten, Materialisten 4/2014

«To forskere med hver sin faglige baggrund er gået i samtale om temaer de lidenskabeligt har beskæftiget sig med i en lang årrække [...] Det er der kommet en lærerig samtalebog ud af. Den adskiller sig fra de fleste andre af slagsen ikke blot ved den lange række af tunge og store temaer som for eksempel det ondes problem, selvmord og vold, tilgivelse og det radikalt onde, men også ved den faglige tyngde, så den egentlig har lærebogens kvaliteter, men altså i samtalens form. Det skaber en særlig dynamik ...»

Elmo Due, Tidsskift for sjelesorg 2/2014

Ambisiøst og interessant om vold

«Når det er sagt, er bredden også en styrke. Den gir innblikk i mange og viktige temaer, den er personlig og nær og den er preget av to forfattere med stor tyngde og erfaringsvisdom. Boken kan anbefales.»

P. Nortvedt, Tidsskrift for Den norske legeforening 10/2014Les hele anmeldelsen

«Det er en fornøjelse som læser, at være vidne til to kloge, meget belæste og erfarne menneskers diskussion. Og diskussionen er eksemplarisk. [...] Voldens ansikter er en vældig viktig bog, berigende og udvidende, og den rejser spørgsmål og giver eftertanke.»

Ida Koch, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 1/2015

«Voldens ansikter er ikke en filosofisk afhandling. Den er snarere et eksistentielt anliggende ind i en tid, hvor terroren udfordrer menneskesynet. Forfatterne har ikke formuleret deres menneskesyn ved abstrakt spekulation. De har snarere vundet deres indsigter ved erfaringer med egne og andres levede liv, erfaringer som de reflekterer gennem teologiens og sociologiens begreber. I terrorens tid giver denne tilgang tyngde til forfatternes protest mod enhver reducerende dæmonisering af terrorister og andre voldelige gerningsmænd.»

Mikkel Gabriel Christoffersen, Dansk Teologisk Tidsskrift 78. årg., 2015

Til toppen

Forfatter(e)
Yngve Hammerlin er sosiolog (dr.philos.) og forsker ved Kriminalomsorgens utdanningssenter. Han har skrevet og bidratt i en rekke bøker, forskningsrapporter og artikler om vold, kriminalomsorg, selvmord, menneskesyn og etikk.

Paul Leer-Salvesen er teolog (dr.philos.) og professor i etikk og teologi ved Universitetet i Agder. Hans faglige forfatterskap har kretset om temaer som soning, skyld og straff. Han har dessuten skrevet en lang rekke barne- og ungdomsbøker siden han debuterte i 1977. Med sine bøker har han skrevet seg inn i tusenvis av barns hjerter med de alvorlige og morsomme historiene om englebarnet Paul. I 1996 fikk han skolebibliotekarforeningens litteraturpris for disse bøkene. Bøkene er oversatt til dansk og tysk.