Seksuell vold (Heftet)

En samfunnsvitenskapelig innføring

Forfatter:

May-Len Skilbrei og Kari Stefansen

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 212
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202550257
Kategori: Sosiologi , Politifag og kriminalomsorg , Samfunnsfag , Helse- og sosialfag , Sosialfag og Samfunnsvitenskap
Fag: Politifag og kriminalomsorg, Samfunnsfag, Sosialfag, Sosiologi
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Seksuell vold

Seksuell vold – En samfunnsvitenskapelig innføring gir en bred introduksjon til temaet seksuell vold med særlig vekt på voldtekt. Boka presenterer forskningsfunn fra norske og internasjonale fagmiljøer, og betydningen av begrepsfesting, perspektiver og tilnærmingsmåter går som en rød tråd gjennom framstillingen. Seksuell vold avgrenses og rammes av straffeloven. Forfatterne viser hvordan lovverk og forebyggingstiltak har endret seg over tid.

Seksuell vold vekker mye oppmerksomhet i offentlig debatt, og for studenter og fagpersoner er det viktig å kjenne fagfeltet. Boka gir en grundig beskrivelse av samfunnets respons på seksuell vold gjennom lovgivning og hjelpetilbud, og den er derfor også relevant for fagfolk som arbeider både med utsatte og utøvere i dette feltet.

Boka er aktuell for alle som trenger kunnskap om seksuell vold i yrket de skal utøve, og henvender seg særlig til studenter ved helse- og sosialfaglige utdanninger, politiutdanningen og i fag som kriminologi og sosiologi.

Seksuell vold – En samfunnsvitenskapelig innføring

  • presenterer kunnskap om seksuell vold fra samfunnsvitenskapelige fag og juss
  • bruker tenkte og reelle eksempler som studenter og fagfolk kan kjenne seg igjen i
  • har et eget kapittel om hjelpeinstanser for utsatte for seksuell vold og ulike modeller for tverrfaglig samarbeid
  • legger vekt på at både de utsatte og utøvernes erfaringer og definisjoner er viktige om vi vil forstå den seksuelle volden
  • viser hvordan forskere kommer fram til gyldig kunnskap om seksuell vold og hvordan lesere kan vurdere forskningens kvalitet

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Seksuell vold

«Hovedkonklusjonen er at boken gir en meget oppdatert, lettlest og samtidig detaljert presentasjon av ulike sider ved seksuell vold, med solid forankring i norsk og internasjonal forskning. Den anbefales på det varmeste og bør leses og brukes, både i undervisning og av aktører i ulike deler av feltet. Etter min mening vil denne samlede fremstillingen av oppdatert kunnskap om seksuell vold i Norge være nyttig også for dem som kjenner dette feltet, fordi den byr på nye perspektiver og innsikter. Endelig: gode fagbøker på norsk og forankret i det norske samfunnet er viktig, både for å utruste profesjonsutøvere og deltakere i den offentlige samtalen om seksuell vold. I en tid da ikke alle erkjenner betydningen av kunnskap, begreper og fagspråk på norsk, er det prisverdig at forfatterne tar ansvar for denne delen av det akademiske samfunnsoppdraget.»

Margunn Bjørnholt, Tidsskrift for samfunnsforskning 4/2018Les hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

May-Len Skilbrei er professor ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo. Hun har forsket på temaer som prostitusjon, menneskehandel, migrasjon og voldtekt, både som erfaringer, rettsområder og politikkområder. De siste årene har hun forsket spesielt på forholdet mellom sosiale og rettslige normer om voldtekt, og på hvordan bevis i voldtektssaker formidles og forstås i politietterforskning og rettssak.

Kari Stefansen har doktorgrad i sosiologi og er forsker I ved NOVA/OsloMet – storbyuniversitetet. Hun leder NOVAs Forskningsprogram om vold i nære relasjoner. Hun forsker blant annet på seksuell vold og har vært redaktør for bøkene Rape in the Nordic Countries. Continuity and Change og Collaborating Against Child Abuse. Exploring the Nordic Barnahus Model.