Vellykket arbeid med vanskelig atferd (Heftet)

Forfatter:

Torkjell Sollesnes

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 136
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202563875
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Barns utvikling, lek og læring , Spesialpedagogikk , Pedagogikk og elevkunnskap og Sosialfag
Fag: Barns utvikling, lek og læring, Pedagogikk og elevkunnskap, Sosialfag, Spesialpedagogikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Vellykket arbeid med vanskelig atferd

Pedagoger og sosialarbeidere vil i sitt arbeid møte på atferd fra barn og unge som er vanskelig å forholde seg til. Derfor er det viktig å ha kunnskap om hvordan en som profesjonell bør forholde seg til atferd som en selv opplever som vanskelig.

Boka forklarer på en enkel måte de teoretiske prinsippene som ligger bak vellykket arbeid med vanskelig atferd, og henter eksempler fra datamateriale forfatteren har samlet inn. Sollesnes ser på arbeidet med vanskelig atferd som læringsarbeid for barnet eller ungdommen, uansett om læringsarenaen er skolen, hjemmet, institusjonen eller fritidsarenaen. Kort sagt foregår arbeidet med vanskelig atferd i et gjensidig samspill mellom barnet/ungdommen og den profesjonelle.

Boka henvender seg til studenter innen lærerutdanning, spesialpedagogikk, barnevernspedagogikk og sosialt arbeid, både på bachelor- og masternivå. Videre vil boka være aktuell for alle som arbeider med eller omgås barn og unge.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Torkjell Sollesnes er førstelektor ved Høgskulen på Vestlandet. Han er utdannet allmennlærer, har videreutdanning innen spesialpedagogikk, religionshistorie og musikk, og hovedfag i pedagogikk. Sollesnes er ansatt som førstelektor ved Avdeling for samfunnsfag, Høgskulen på Vestlandet. Han underviser i pedagogikk innen barnevern - og vernepleierutanningene, har mange års erfaring som lærer i grunnskolen, spesialpedagog i PPT og studieleder ved barnevernutdanningen. Han har tidligere publisert forsknings- og fagartikler innen pedagogikk og spesialpedagogikk, og utgitt to fagbøker.