Ungdomsliv (Heftet)

Krysskulturelle ungdommers opplevelser av natur, (nasjonal)identitet og frykten for sosial død

Forfatter:

Tuva Beyer Broch

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2020
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202651237
Kategori: Idrettsfag , Sosiologi , Sosialantropologi , Samfunnsfag , Sosial- og omsorgsfag og Samfunnsvitenskap
Fag: Idrettsfag, Samfunnsfag, Sosial- og omsorgsfag, Sosialantropologi, Sosiologi
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Ungdomsliv

Mennesker er emosjonelle vesener, og ikke minst ungdomstiden er preget av mange og sterke følelser. Emosjoner er et kjernebegrep innen psykologi, men tillegges mindre vekt i antropologiske og sosiologiske studier av barn og oppvekst. I denne boka undersøkes emosjonsarbeid slik det utspilles i ungdommers hverdag. Betydningen av trygge relasjoner understrekes som basis for å entre nye landskap og oppleve nye sider ved seg selv. I boka drøftes også hvordan ungdoms emosjonsarbeid påvirker ulike utdanningsløp og organisert fritid som friluftsliv og sport.

Ungdomsliv tar blant annet for seg

  • hvordan omgivelser spiller inn på ungdoms selvforståelse
  • hvordan det oppleves å bli introdusert for nye opplevelser og aktiviteter
  • om vi er «fargeblinde» i Norge, og om hudfarge er viktig for hvordan vi erfarer verden og hverandre?
  • hvilken betydning ungdom tillegger begreper som «fred og ro»?

Boka retter seg mot studenter innen sosialarbeid, barnevern og friluftslivsstudier, samt sosiologi og andre samfunnsfag hvor kunnskap om ungdom, ungdomskultur og oppvekst står sentralt.

Til toppen

Forfatter(e)
Tuva B. Broch har doktorgrad fra Norges idrettshøgskole (2018), og jobbet som førstelektor ved sosialantropologisk institutt (SAI), UiO. Hun er i dag forsker ved NINA, og deltaker i forskningsprosjektet «private lives» tilknyttet Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo.