Undervisning som veiledning (Heftet)

Forfatter:

Marit Honerød Hoveid, Halvor Hoveid, Kari Pauline Longva og Øyvin Danielsen

Forfatter: , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 242
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202569297
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Pedagogikk og elevkunnskap , Utdanningsledelse , Pedagogikk og Lærerutdanning
Fag: Pedagogikk, Pedagogikk og elevkunnskap, Utdanningsledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Undervisning som veiledning

Denne boka reiser spørsmål rundt forståelsen av undervisnings- og læreprosesser. Forfatterne drøfter hvordan lærere og lærerutdannere kan vitalisere betydningen av deltakelse i utdanning som sosial praksis. Boka drøfter ut fra dette en undervisningspraksis med særlig vekt på elevens deltakelse, en deltakelse som handler om å aktivere det eleven bærer med seg i sitt minne. Undervisning handler om å få eleven eller studenten til å uttrykke seg selv. Forfatterne er opptatt av at læring og undervisning er ulike handlinger, men at de hører sammen og ikke kan forstås uavhengige av hverandre. Sentrale tematikker i boka er:

• forholdet mellom utdanning og kunnskap
• hvordan man kan bidra til åpne og deltakende læringsfellesskap
• muntlig deltakelse i undervisnings- og læreprosesser
• kollegaveiledning i reflekterende team

Dette er en bok for alle som er opptatt av praktisk pedagogikk og av hva som er grunnlaget for en undervisning som skaper deltakelse. Den er rettet spesielt mot lærere og lærerutdannere.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Øyvin Danielsen er lektor med opprykk og har undervisningserfaring frå folkehøgskule, vidaregåande skule og høgskule. Han jobbar no i vidaregåande skule med norskfaget som undervisningsfag. Danielsen har publisert artiklar om Petter Dass og notat og rapportar om retorikk ved Høgskulen i Finnmark og Høgskulen i Volda.

Halvor Hoveid er professor i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU. Hoveids fagområde er hovedsakelig utdanningsfilosofi. Han tematiserer undervisning som fører til kroppslige og mentale ferdigheter og forholdet mellom læreres språkbruk og handling.

Marit Honerød Hoveid er professor i pedagogikk ved Institutt for pedagogikk og livslang læring ved NTNU. Hoveids fagfelt er hovedsakelig utdanningsfilosofi og didaktikk, og hennes forskningsinteresse kretser omkring forholdet mellom undervisning og læring.

Kari Pauline Longva er høgskulelektor i pedagogikk ved Institutt for pedagogikk ved Høgskulen i Volda. Ho har erfaring frå grunnskule og høgskule og som pedagogisk psykologisk rådgivar.