Profesjonsveiledning (Heftet)

Fra praktisk virksomhet til teoretisk felt

Forfatter:

Eva Bjerkholt

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 252
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202482886
Kategori: Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid , Pedagogikk og lærerutdanning , Pedagogikk og elevkunnskap og Utdanningsledelse
Fag: Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid, Pedagogikk og elevkunnskap, Utdanningsledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Profesjonsveiledning

Denne boka handler om veiledning som fagfelt og om veiledning som praktisk og teoretisk virksomhet. Hensikten med boka er å inspirere leseren til å studere veiledningsfeltets historiske og teoretiske utvikling. En slik innsikt kan hjelpe oss til å tolke og stille kritiske spørsmål til dagens veiledningslandskap.

Profesjonsveiledning gir et teoretisk grunnlag basert på en vitenskapelig og empirisk tilnærming. Den skriver fram et sosiokulturelt Vygotskyinspirert perspektiv på veiledning der veiledning defineres som en dialogisk virksomhet som foregår i en historisk, kulturell og institusjonell sammenheng. Den sammenhengen veiledningen foregår i, er del av og konstituerer veiledningens form og innhold. I boka drøftes formaliserte og mer uformelle veiledningspraksiser, og betydningen av ulike tilnærminger til veiledning der flere kunnskapsformer og perspektiver kommer i spill framheves.

Kunnskapsgrunnlaget i denne boka er basert på empiriske studier, historiske og teoretiske perspektiver. Boka er et dypdykk i veiledningsfeltet som har til hensikt å bidra til en undersøkende, forskende og kritisk granskende tilnærming. Den henvender seg til forskere, veilederutdannere og andre som er opptatt av veiledning som teoretisk og analytisk felt.

“Kombinasjonen av opprydding, historie og nyorientering gjør boka til et etterlengtet bidrag til norsk litteratur om veiledning.”
Karl Øyvind Jordell, Professor ved Institutt for pedagogikk, UiO

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Eva Bjerkholt is a researcher/ teacher educator at the University of South-Eastern Norway (USN) and associate professor II at Inland Norway University of Applied Sciences (INN). She is the leader of the Norwegian Network for Mentoring Newly Qualified Teachers (Directorate of Education and Training), the leader of the network Newly Qualified Teachers and Induction: A Nordic Cross-sectorial Network. – (NTI) (Nordplus Horizontal) and convener of the Nordic Educational Research Association’s (NERA) - network 25: Guidance, Counselling and Mentoring. Bjerkholt is one of the two leader of the research group “Supervision and mentoring in education and in teacher profession” (USN).