Marit Honerød Hoveid

Marit Honerød Hoveid

Marit Honerød Hoveid er professor i pedagogikk ved Institutt for pedagogikk og livslang læring ved NTNU. Hoveids fagfelt er hovedsakelig utdanningsfilosofi og didaktikk, og hennes forskningsinteresse kretser omkring forholdet mellom undervisning og læring.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform