Regnskap og budsjett i kommunesektoren – en innføring (Heftet)

Forfatter:

Frode Mellemvik, Levi Gårseth-Nesbakk og Helge Mauland

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 342
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202313913
Kategori: Revisjon, skatt og regnskap
Fag: Revisjon, skatt og regnskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Regnskap og budsjett i kommunesektoren – en innføring

Denne boka gir en innføring i regnskap og budsjett i kommunesektoren, og inngår i en serie sammen med boka Regnskap og budsjett i staten – en innføring, samt en oppgavebok tilhørende begge bøkene.

Siktemålet med denne boka er å framheve og diskutere prinsipielle sider ved regnskaps- og budsjettsystemet. Boka tar også for seg trender og utviklingstrekk innenfor kommunesektoren, med dertil faglige drøftelser. For å understøtte, illustrere og berike den faglige diskusjonen, er boka også basert på datamateriale som reflekterer beretninger fra kommunalt ansatte om deres hverdag. I tillegg kommer ulike rapporter og dokumenter som knytter seg til temaene.

Regnskap og budsjett i kommunesektoren – en innføring bidrar med faglige diskusjoner som gir leseren en bedre forståelse av hvordan den kommunale budsjett- og regnskapsmodellen er ment å skulle fungere, og hvorfor den har sin spesielle form. Av den grunn har boka et nedslagsfelt som kan interessere en rekke grupperinger, herunder praktikere som jobber med økonomi og kommunesektoren, media og fagfolk som ønsker å sette seg bedre inn i virkemåten til den kommunale budsjett og regnskapsmodellen, samt studenter innenfor offentlig økonomi, regnskap og budsjettering.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Levi Gårseth-Nesbakk er ph.d., førsteamanuensis ved Handelshøgskolen, Nord Universitet og underviser i tillegg ved Handelshøyskolen i Trondheim. Gårseth-Nesbakk skrev doktorgrad om utprøving av periodiseringsprinsippet i statlige virksomheter. Han har i flere år undervist innenfor regnskap, budsjett og andre tema innen økonomistyring, med tilhørende forskningsinteresser og publikasjoner.

Helge Mauland er førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger.

Frode Mellemvik er direktør ved Nordområdesenteret for Næringslivet og professor ved Handelshøgskolen i Bodø. Mellemvik er dr.oecon. fra Norges Handelshøyskole. Doktoravhandlingen var innenfor fagområdet regnskap.

Mellemvik har skrevet og gitt bidrag til mange bøker og artikler tilknyttet fagområdet regnskap og økonomistyring samt innenfor utdanning, forskning og næringslivssamarbeid, ikke minst med Russland. Han har arbeidet ved akademiske institusjoner i Europa og USA og er æresdoktor og æresprofessor ved utenlandske universitet. Mellemvik har også i praksis arbeidet med ledelse og styring og har vært rektor ved Høgskolen i Bodø i 10 år.

Han har vært med og er med i flere styrer og råd, for tiden bl.a. i styret for det akademiske nettverket Comparative International Goverment Accounting Research, Center for High North Logistics og Innovasjon Norge Nordland, leder av styret for Helgelandssykehuset, i representantskapet for Nordlandsbanken, i styret for forskningsprogrammet Petrosam, Norwegian-Ukrainian Camber of Commerce og Gigante Petjenga og i rådet for Norwegian-Russian Camber of Commerce. Mellemvik har også deltatt i flere offentlige utredningsarbeider og var medlem i regjeringens ekspertutvalg for Nordområdene.