Frode Mellemvik
© Høgskolen i Bodø

Frode Mellemvik

Frode Mellemvik er direktør ved Nordområdesenteret for Næringslivet og professor ved Handelshøgskolen i Bodø. Mellemvik er dr.oecon. fra Norges Handelshøyskole. Doktoravhandlingen var innenfor fagområdet regnskap.

Mellemvik har skrevet og gitt bidrag til mange bøker og artikler tilknyttet fagområdet regnskap og økonomistyring samt innenfor utdanning, forskning og næringslivssamarbeid, ikke minst med Russland. Han har arbeidet ved akademiske institusjoner i Europa og USA og er æresdoktor og æresprofessor ved utenlandske universitet. Mellemvik har også i praksis arbeidet med ledelse og styring og har vært rektor ved Høgskolen i Bodø i 10 år.

Han har vært med og er med i flere styrer og råd, for tiden bl.a. i styret for det akademiske nettverket Comparative International Goverment Accounting Research, Center for High North Logistics og Innovasjon Norge Nordland, leder av styret for Helgelandssykehuset, i representantskapet for Nordlandsbanken, i styret for forskningsprogrammet Petrosam, Norwegian-Ukrainian Camber of Commerce og Gigante Petjenga og i rådet for Norwegian-Russian Camber of Commerce. Mellemvik har også deltatt i flere offentlige utredningsarbeider og var medlem i regjeringens ekspertutvalg for Nordområdene.

Titler i salg

Viser 1 - 4 av 4