Regnskap og budsjett i staten - en innføring (Heftet)

Forfatter:

Frode Mellemvik, Levi Gårseth-Nesbakk og Helge Mauland

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2010
Antall sider: 358
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202313814
Kategori: Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag og Revisjon, skatt og regnskap
Fag: Revisjon, skatt og regnskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Regnskap og budsjett i staten - en innføring

Denne boka er en innføring i regnskaps-, budsjett- og økonomiarbeid i statssektoren. Utgangspunktet er prinsipielle problemstillinger, men gjennomgang av det formelle regelverket er også viet betydelig plass. Omorganiseringene har vært tallrike innenfor statssektoren de siste 20 årene. Likeledes har endringstakten vært høy og reorienteringen stor de siste 20 årene når det gjelder økonomistyring i statlige virksomheter.
Regnskap og budsjett i staten - en innføring tjener ulike formål. Den dekker for det første undervisningsmateriell i universitets- og høgskolesektoren. Den er dessuten ment å bidra i den pågående faglige debatten knyttet til regnskap og budsjettering i staten. Diskusjoner tilknyttet periodiseringsprinsippet står da særlig sentralt, og det formidles også forskningsresultater for å understøtte de faglige poengene som fremmes. Boka bør derfor også være av interesse for andre grupper som trenger en innføring i den statlige regnskapsog budsjettverdenen.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Levi Gårseth-Nesbakk er ph.d., førsteamanuensis ved Handelshøgskolen, Nord Universitet og underviser i tillegg ved Handelshøyskolen i Trondheim. Gårseth-Nesbakk skrev doktorgrad om utprøving av periodiseringsprinsippet i statlige virksomheter. Han har i flere år undervist innenfor regnskap, budsjett og andre tema innen økonomistyring, med tilhørende forskningsinteresser og publikasjoner.

Helge Mauland er førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger.

Frode Mellemvik er direktør ved Nordområdesenteret for Næringslivet og professor ved Handelshøgskolen i Bodø. Mellemvik er dr.oecon. fra Norges Handelshøyskole. Doktoravhandlingen var innenfor fagområdet regnskap.

Mellemvik har skrevet og gitt bidrag til mange bøker og artikler tilknyttet fagområdet regnskap og økonomistyring samt innenfor utdanning, forskning og næringslivssamarbeid, ikke minst med Russland. Han har arbeidet ved akademiske institusjoner i Europa og USA og er æresdoktor og æresprofessor ved utenlandske universitet. Mellemvik har også i praksis arbeidet med ledelse og styring og har vært rektor ved Høgskolen i Bodø i 10 år.

Han har vært med og er med i flere styrer og råd, for tiden bl.a. i styret for det akademiske nettverket Comparative International Goverment Accounting Research, Center for High North Logistics og Innovasjon Norge Nordland, leder av styret for Helgelandssykehuset, i representantskapet for Nordlandsbanken, i styret for forskningsprogrammet Petrosam, Norwegian-Ukrainian Camber of Commerce og Gigante Petjenga og i rådet for Norwegian-Russian Camber of Commerce. Mellemvik har også deltatt i flere offentlige utredningsarbeider og var medlem i regjeringens ekspertutvalg for Nordområdene.