Norsk på 1–2–3 (2017)

Norsk på 1-2-3 (2017) (Heftet)

Fast track Norwegian Level A1–A2

Forfatter:

Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 232
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202530785
Kategori: Norsk for nybegynnere (A1-A2)
Fag: Norsk for nybegynnere (A1-A2)
Nivå: Spor 3 - A1, Spor 3 - A2
Komponent: Alt-i-ett-bok
Om utgivelsen Norsk på 1-2-3 (2017)
Norsk på 1–2–3 er et begynnerkurs i norsk for studenter og andre som vil lære norsk raskt. Boka har engelsk som støttespråk, noe som gir en effektiv læringsprosess for de som kan noe engelsk. Læreverket passer både til undervisning i klasser og til selvstudium. Rask progresjon!


Norsk på 1–2–3 is an introductory course in Norwegian for students and others who want to learn the language quickly. Explanations are given in English, which facilitates learning for those who know the language to some extent. The course is suitable both for classroom learning and for private study, and the progression is fast. Further information in English below.

Begynnerkurs i norsk med engelsk støtte
Boka inneholder tekster og oppgaver med basisvokabular, vanlige uttrykk fra dagliglivet, uttaleregler, muntlige og skriftlige øvelser og innføring i norsk grammatikk. Oversikter, grammatikk og ordlister er oversatt til engelsk. Hvert kapittel avsluttes med en kort test.

Lydinnspillinger
Lydinnspillinger til tekstboka og lytteoppgaver kan strømmes fra lydnettsiden til læreverket. Lærere finner i tillegg lydfiler til lytteprøver her.

Flere oppgaver på Norsk på 1–2–3 Elevnettsted
Supplerende interaktive øvelser i vokabular, grammatikk og uttale ligger på elevnettstedet. Nettstedet inkluderer oppgaver i lese- og lytteforståelse på nivå med norskprøven. Lærere kan også hente lytteoppgaver her. Fasit til oppgavene i boka ligger også her.

Lukket lærernettsted med prøver
Norsk på 1–2–3 Lærernettsted er lukket og bare tilgjengelig for lærere. Her finner du veiledning og grammatikktips til alle kapitlene, oppgaver til bruk i klassen, samtalespill, bildesamlinger, ekstra lytteoppgaver og prøver.

Lær mer norsk!

Boka Exploring Norwegian Grammar passer godt i kombinasjon med Norsk på 1–2–3 for dem som vil lære mer om norsk språk og grammatikk. Boka gir en oversiktlig innføring i norsk grammatikk, sett i et fremmedspråksperspektiv.Information in English:

A Norwegian course for beginners with explanations in EnglishThe book contains texts, exercises, basic vocabulary, everyday expressions, rules for pronunciation, oral and written exercises, and an introduction to Norwegian grammar. Overviews, grammar and glossaries have been translated into English. Each chapter concludes with a short test.

Audio
Recordings of textbook material and listening exercises can be streamed from the course’s website, where teachers will also find audio files for listening tests.

Additional exercises on the Norsk på 1–2–3 learners’ website
Supplementary interactive practice material for vocabulary, grammar and pronunciation are to be found on the learners’ website, which also provides reading and listening comprehension exercises at the same level as the test in each chapter, as well as answers to the exercises in the book.

Website with tests for teachers only
Norsk på 1–2–3 Lærernettsted can be accessed only by teachers. It contains guidance and grammar hints for each chapter, exercises for classroom use, conversation games, collections of illustrations, extra listening exercises and tests.

Learn more Norwegian
The book Exploring Norwegian Grammar is ideal for use together with Norsk på 1–2–3 for learners who would like to learn more about the Norwegian language and its grammar. It provides a systematic introduction to Norwegian grammar for those who are learning Norwegian as a foreign language. The grammar is presented in an entertaining way in straightforward English.

Til toppen

Andre utgaver

Norsk på 1–2–3 (2017) Unibok
Bokmål Nettsted 2018

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)
ELISABETH ELLINGSEN er dosent ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo, der hun underviser utenlandske studenter i norsk på ulike nivåer. Hun er cand.philol. med fagkretsen nordisk hovedfag, historie mellomfag og sosialpedagogikk grunnfag
Sammen med Kirsti Mac Donald har hun skrevet læreverk i norsk for voksne innvandrere på ulike trinn, samt artikler om leseforståelse og bruk av litteratur i et didaktisk perspektiv.

Kirsti Mac Donald har i en årrekke vært førstelektor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo, der hun har undervist i norsk som andrespråk på alle nivåer. Hun er cand philol med hovedfag i norsk og mellomfag italiensk og litteraturkunnskap i tillegg til lærerutdanning. Hun er også lærebokforfatter og har skrevet grammatikker og øvelsesbøker i norsk som andrespråk for ulike nivåer, både grunnskole, voksenopplæring og universitet. Hun har også skrevet flere artikler om grammatiske emner og en grammatikk spesielt rettet mot lærere i norsk som andrespråk.
Norsk på 1–2–3 (2017)
Information in English below

Med rask progresjon og engelsk som hjelpespråk er dette læreverket tilrettelagt for studenter og andre som vil ha en rask innføring i norsk. Læreverket egner seg også til selvstudium.

This course, with its rapid progression and explanations in English, is designed for students and others who want a quick introduction to Norwegian. It is also suitable for individual private study. Further information in English below.