Mestring, medvirkning og motivasjon (Ebok)

I voksenopplæring og integrasjonsarbeid

Forfatter:

May Olaug Horverak, Tonje Levernes Solberg og Gerd Martina Langeland

Forfatter: , og
Innbinding: Ebok
Utgivelsesår: 2022
Kopibeskyttelse: Readium LCP
Filstørrelse: 22.29 MB
Filformat: EPUB3
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202759353
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning og Lærerutdanning
Fag: Lærerutdanning
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Mestring, medvirkning og motivasjon

I denne boka presenteres en metode som kan brukes i voksenopplæringer og introduksjonsprogram for flyktninger for å støtte elevene og gjøre dem bevisste på egne verdier og suksessfaktorer. Med gode eksempler viser forfatterne hvordan metoden kan anvendes for å identifisere hindringer elevene møter og gi dem redskaper til å finne løsninger på disse, både individuelt og i et støttende fellesskap.

Elever fra mange ulike kulturer er representert i voksenopplæringer. Dette krever en kultursensitiv tilnærming fra lærere og veiledere, og forståelsen av hva en slik tilnærming innebærer, utdypes og eksemplifiseres i boka. Forfatterne vektlegger betydningen av at flyktningene ser og tar i bruk det mulighetsrommet de har til rådighet, og de ser i denne sammenheng på ulike forståelser av empowerment og begrensninger i introduksjonsprogrammet.

En systematisk bruk av metoden kan bidra til å gi elevene en opplevelse av sammenheng i tilværelsen. Dette vil kunne støtte deltakere i introduksjonsprogrammet og i voksenopplæringer til å håndtere både skolehverdagen og livet generelt.

Boka passer for alle som jobber med innvandrere i voksenopplæringer, flyktningtjenester og Nav.

Til toppen

Andre utgaver

Forfatter(e)

May Olaug Horverak er rektor ved Birkenes Læringssenter og har bakgrunn som barnevernspedagog, lærer og forsker, og har en doktorgrad i engelsk språk og didaktikk. Hun er initiativtaker, metodeutvikler, konsulent, foredragsholder og leder av det tverrkommunale prosjektet Systematisk arbeid med mestring, medvirkning og motivasjon (SAMM) i grunnskole og voksenopplæring.

Gerd Martina Langeland er lektor ved Lillesand videregående skole og underviser primært i engelsk- og norskfaget. Hun har mastergrad i nordisk litteratur. Hun er initiativtaker, metodegrunnlegger og -utvikler, konsulent, foredragsholder og leder av prosjektet Systematisk arbeid med mestring, medvirkning og motivasjon (SAMM) i videregående skole.

Tonje Levernes Solberg er lektor ved Vennesla voksenopplæring og har erfaring med undervisning av voksne innvandrere i norsk og samfunnsfag, i tillegg til interkulturelt og religiøst dialogarbeid. Solberg er utdannet innen antropologi, sosiologi og sosialt arbeid, og har skrevet en masteroppgave om foreldreveiledning for flyktninger.