Mestring, medvirkning og motivasjon (Heftet)

i voksenopplæring og integreringsarbeid

Forfatter:

May Olaug Horverak, Tonje Levernes Solberg og Gerd Martina Langeland

Les May Olaug Horveraks innlegg om bruk av SAMM-metoden i flerkulturelle kontekster:
Medvirkning og motivasjon i voksenopplæring og integreringsarbeid

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2022
Antall sider: 196
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202737092
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Spesialpedagogikk , Pedagogikk og Lærerutdanning
Fag: Lærerutdanning, Pedagogikk, Spesialpedagogikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Mestring, medvirkning og motivasjon

I denne boka presenteres en metode som kan brukes i voksenopplæringer og introduksjonsprogram for flyktninger for å støtte elevene og gjøre dem bevisste på egne verdier og suksessfaktorer. Med gode eksempler viser forfatterne hvordan metoden kan anvendes for å identifisere hindringer elevene møter og gi dem redskaper til å finne løsninger på disse, både individuelt og i et støttende fellesskap.

Elever fra mange ulike kulturer er representert i voksenopplæringer. Dette krever en kultursensitiv tilnærming fra lærere og veiledere, og forståelsen av hva en slik tilnærming innebærer, utdypes og eksemplifiseres i boka. Forfatterne vektlegger betydningen av at flyktningene ser og tar i bruk det mulighetsrommet de har til rådighet, og de ser i denne sammenheng på ulike forståelser av empowerment og begrensninger i introduksjonsprogrammet.

En systematisk bruk av metoden kan bidra til å gi elevene en opplevelse av sammenheng i tilværelsen. Dette vil kunne støtte deltakere i introduksjonsprogrammet og i voksenopplæringer til å håndtere både skolehverdagen og livet generelt.

Boka passer for alle som jobber med innvandrere i voksenopplæringer, flyktningtjenester og Nav.

Til toppen

Andre utgaver

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

May Olaug Horverak er rektor ved Birkenes Læringssenter og har bakgrunn som barnevernspedagog, lærer og forsker, og har en doktorgrad i engelsk språk og didaktikk. Hun er initiativtaker, metodeutvikler, konsulent, foredragsholder og leder av det tverrkommunale prosjektet Systematisk arbeid med mestring, medvirkning og motivasjon (SAMM) i grunnskole og voksenopplæring.

Tonje Levernes Solberg er lektor ved Vennesla voksenopplæring og har erfaring med undervisning av voksne innvandrere i norsk og samfunnsfag, i tillegg til interkulturelt og religiøst dialogarbeid. Solberg er utdannet innen antropologi, sosiologi og sosialt arbeid, og har skrevet en masteroppgave om foreldreveiledning for flyktninger.

Gerd Martina Langeland er lektor ved Lillesand videregående skole og underviser primært i engelsk- og norskfaget. Hun har mastergrad i nordisk litteratur. Hun er initiativtaker, metodegrunnlegger og -utvikler, konsulent, foredragsholder og leder av prosjektet Systematisk arbeid med mestring, medvirkning og motivasjon (SAMM) i videregående skole.