Målrettet samtale (Heftet)

Hvordan strukturere og lede gode, matematiske diskusjoner

Forfatter:

Elham Kazemi og Allison Hintz

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 184
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
Originaltittel: Intentional talk
Oversatt av: Berggren Birkeland, Katrine
ISBN: 9788202623678
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Matematikk , Matematikk, realfag og teknologi og Lærerutdanning
Fag: Matematikk, Matematikk, realfag og teknologi
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Målrettet samtale

Målrettet samtale gir læreren et rammeverk for å planlegge, strukturere og gjennomføre meningsfulle matematiske samtaler som beriker og utvider elevenes læring. Ifølge forfatterne, Kazemi og Hintz, er det avgjørende å først sette et klart mål for samtalen, for deretter å forstå hvordan man skal strukturere og legge opp samtalen for å nå dette målet.

Gjennom detaljerte klasseromsfortellinger fra både barnetrinnet og mellomtrinnet, viser forfatterne hvordan lærere tenker når de leder samtalene, og hvordan lærerne tar viktige pedagogiske og matematiske avgjørelser underveis. I tillegg ser forfatterne på elevenes roller som både tilhørere og deltakere, og forfatterne tilbyr en rekke strategier for å forbedre elevenes deltakelse og læring.

Vedleggene i denne boken inneholder en samling med planleggingsmaler som hjelper læreren med å bruke de riktige strukturene som trengs for å gjennomføre diskusjoner i egne klasserom. Målrettet samtale gir en perfekt balanse mellom elevengasjement og idéforståelse i en matematisk samtale.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)
Allison Hintz er ass. professor ved University of Washington, Bothell. Hennes arbeid er knyttet til studentenes læring, grunnleggende matematikk, klasseromsdiskusjoner og lærerutvikling. Hennes forskning og læring skjer ute i praksis hvor hun har fokus på å hjelpe alle barn å lære grunnleggende matematikk på en spennende måte.
Elham Kazemi er professor ved University of Washington, College of Education og hennes forskning er sentrert rundt klasseromspraksis. Hun har fokus på hvordan endring i praksis kan føre til at elvenes læring øker, og hun viser hvordan dette gjøres blant annet gjennom å respondere og diskutere barns tanker og løsningsforslag i matematikk. Kazemis forskning skjer ute i klasseerommene, og fører til læring og innsikt både for elver og lærere.