Matematikkundervisning i en digital verden (Heftet)

Forfatter:

Anne Norstein og Frode Olav Haara (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 144
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202555214
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Matematikk , Matematikk, realfag og teknologi og Lærerutdanning
Fag: Matematikk, Matematikk, realfag og teknologi
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Matematikkundervisning i en digital verden

I boka legges det vekt på å beskrive det digitale mangfoldet som er tilgjengelig innenfor matematikkundervisning, og det blir gått dypere inn i didaktiske prioriteringer. Denne todelingen er gjort for å tydeliggjøre hvordan man kan undervise i matematikk ved hjelp av digitale ressurser, og for å hjelpe skolen og matematikklærerne med de didaktiske prioriteringene.

Den stadig økende tilgangen på digitale ressurser i matematikkundervisningen krever at skolen har en kritisk holdning til hva som skal tas i bruk. Utviklingen på det digitale området går raskt, og gjennom denne boka får læreren et innblikk i mangfoldet av ressurser og hvordan disse kan brukes. Boka er også en påminnelse om at matematikklæreren bør holde seg orientert om utviklingen på området.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Anne Norstein er førstelektor i matematikkdidaktikk. Norstein er cand.scient. med faga matematikk, fysikk og matematikkdidaktikk. Ho har vore tilsett ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, no Høgskulen på Vestlandet, sidan 1994. Ho har arbeidd mykje med bruk av IKT i matematikkfaget, både i allmennlærar- og grunnskulelærarutdanninga. Ho har hatt mange etterutdanningskurs for lærarar om bruk av IKT i matematikk.

Frode Olav Haara er førsteamanuensis i matematikkdidaktikk. Haara har vært tilsatt ved Høgskulen på Vestlandet, Campus Sogndal siden 2001. Han har i denne perioden undervist matematikk og matematikkdidaktikk i allmennlærer- og grunnskolelærerutdanningen, vært studieleder for allmennlærerutdanning, programleder for en masterutdanning i læring og undervisning, og forskningsleder. For tiden underviser han i grunnskolelærerutdanningen 5-10, forsker på utvikling av undervisning av skolematematikk og arbeider med kommunal kompetanseutvikling for matematikklærere.

Peer Sverre Andersen er førstelektor i matematikkdidaktikk. Han har undervist i lærerutdanningen siden 1993. Han har i denne perioden undervist i både allmennlærer- og grunnskolelærerutdanning, førskole- og barnehagelærerutdanning samt PPU. Fra 2010 har han undervist i og bidratt i utviklingen av nettbasert lærerutdanning ved HSN. Han har også jobbet mye med utviklingen av digitale verktøy i matematikkundervisningen i denne perioden. Fra 2017 jobber han som instituttleder for matematikk og naturfag ved HSN.

Ingrid Marie Sandene er lektor med tilleggsutdanning. Hun har undervist i videregående skole siden 1999. Hun har utdanning innenfor matematikk, IKT og helse. Hun har mastergrad i undervisning og læring fra 2014, med fordypning i matematikk.

Ingvald Erfjord er førsteamanuensis i matematikkdidaktikk. Erfjord har vært tilsatt ved Universitetet i Agder (UiA) siden 1997 og har i denne perioden undervist i allmennlærer- og grunnskolelærerutdanningen, etter- og videreutdanning av lærere i matematikk og i bruk av digitale verktøy. Han er nå faglig ansvarlig for matematikkdelen på ny femårig grunnskolelærerutdanning og lektorutdanning 8-13, hvor han også underviser og veileder. Erfjord har doktorgrad i matematikkdidaktikk fra 2008, der han studerte ungdomsskolelæreres bruk av digitale verktøy i matematikkundervisning.

Helene Hauge er stipendiat i matematikkdidaktikk og har utdanning i matematikk og fysikk. Ho har undervisningserfaring frå vidaregåande skule, og frå 2014 har ho undervist matematikk i grunnskulelærarutdanninga. Hauge har tatt i bruk fleire ulike digitale verktøy i matematikkundervisninga, inkludert bruk av omvendt undervisning.

Harald Holone er førsteamanuensis/dekan. Han har en doktorgrad fra Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo og er spesielt opptatt av samspillet mellom mennesker og teknologi. Han ble ansatt ved Avdeling for informasjonsteknologi ved Høgskolen i Østfold (HiØ) som stipendiat i 2006 og ble førsteamanuensis i 2011. Holone er i dag dekan ved samme avdeling.

Odd Tore Kaufmann er førsteamanuensis i matematikkdidaktikk ved Høgskolen i Østfold, fakultet for lærerutdanninger og språk. Han underviser i grunnskolelærerutdanningene 1–7 og 5–10. Kaufmanns interessefelt er hovedsakelig programmering knyttet til faget matematikk i skolen, hvordan elevfeil blir behandlet av lærere i klasseroms-samtalen, samt lærernes profesjonsutvikling. Kaufmann har sammen med Stenseth og Forsström publisert flere artikler om bruk av programmering i matematikkundervisningen. Kaufmann har doktorgrad i matematikkdidaktikk fra Universitetet i Agder.

Dorthea Sekkingstad er høgskulelektor i utdanningsleiing og pedagogikk ved Høgskulen på Vestlandet. Ho har vore studieleiar for praktisk-pedagogisk utdanning ved høgskulen og leiar for IKT-lærande nettverk i Sogn og Fjordane. Ho er redaktør og redaksjonsleiar for NORDVEI - Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk. Undervisningsområde og forskingsfelt er rettleiing, klasseleiing og høgskulepedagogikk. Sekkingstad har arbeidd som lærar og rektor i skuleverket i en årrekke.

Børre Stenseth er pensjonert førsteamanuensis i informatikk ved Høgskolen i Østfold og har undervist i programmering, spesielt grafisk databehandling og webutvikling. Han var tidligere forsker ved Norsk Regnesentral. Stenseth var aktiv i den første perioden med databehandling i skolen i Norden på 1980-tallet. Han har sammen med Kaufmann og Forsström publisert flere artikler om bruk av programmering i matematikkundervisningen.