Makt og opposisjon i arbeidslivet (Heftet)

Maktforskyvninger fra 1900 til 2020

Forfatter:

Eivind Falkum

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 260
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202635428
Kategori: Statsvitenskap , Sosiologi , Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag , Organisasjon og ledelse , Samfunnsfag og Samfunnsvitenskap
Fag: Organisasjon og ledelse, Samfunnsfag, Sosiologi, Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Makt og opposisjon i arbeidslivet

Makt og opposisjon i arbeidslivet tar utgangspunkt i det norske arbeidslivet som kontekst for måter å organisere og lede virksomheter på. Det er da også den inngående kunnskapen om arbeidslivet i Norge, som skiller denne læreboken fra andre bøker på feltet.

Forfatteren har gjennom mange år vært en av Norges fremste arbeidslivsforskere, med omfattende erfaring fra, og innsikt i, store private selskaper og offentlige virksomheter. I denne boken tar han for seg ulike teorier om organisasjon, makt og ledelse, og knytter disse til empirisk arbeidslivskunnskap i Norge. Hvordan påvirkes ledelse og organisasjon av de muligheter og begrensninger som styrer det norske arbeidslivet?

Boken viser hvordan relasjonene i arbeidslivet har endret seg i takt med skiftende politiske strømninger i det norske samfunnet. Forfatteren starter med klassekampen på begynnelsen av 1900-tallet. Han drøfter deretter den sosialdemokratiske æraen etter 2. verdenskrig og avslutter med den markedsliberalistiske epoken vi befinner oss i i dag. På denne måten synliggjør boken hvordan makt har blitt etablert, fordelt og praktisert i det norske arbeidslivet, helt opp til våre dager. Den viser også at ingen teorier om organisasjon og ledelse er allmenngyldige. De vil alltid være avhengige av konteksten de skal brukes i.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Makt og opposisjon i arbeidslivet

«Gjennomgangen gir nyttig kunnskap til å forstå de politiske og interessepolitiske debattene som vi har sett om norsk arbeidsliv; også de siste tiårene.[...] Selv om mye av boken ble skrevet før debatten om en tillitsreform tok virkelig av, gir boken nyttig kunnskap om bakteppet for tenkningen.»

Lars-Erik Becken, sosiologen.no 22. februar 2022Les hele anmeldelsen

Makt i bevegelse 13.10.2020

"Dette er en bok om hvordan makt og opposisjon har fungert i det norske arbeidslivet de siste 120 årene. Falkum beskriver teorier spesifikt for det norske arbeidslivet, og den er et godt eksempel på at teorier ikke er universelle, men er laget et sted. Den beskriver ikke bare maktforhold i arbeidslivet i dag, men også hvordan ting endrer seg over tid. Boka er egentlig en lærebok for studenter, men siden den handler om maktforskyvninger, var den lærerik også for meg som midlertidig ansatt i akademia.

Eivind Falkum gir oss nye modeller å tenke med om forholdet mellom makt og motstand i arbeidslivet. Det får han godt til.»

Ida Jahr, ForskerforumLes hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

Eivind Falkum er seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet.