Typisk norsk å være (selv)god (Heftet)

En liten bok om den norske lederstilen

Forfatter:

Berit Sund

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 120
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202451448
Kategori: Organisasjon og ledelse
Fag: Organisasjon og ledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Typisk norsk å være (selv)god

Dersom man virkelig skal forstå ledelse – og lykkes som leder – må man forstå i hvilken sammenheng ledelsen utøves. Typisk norsk å være (selv)god – En liten bok om den norske lederstilen belyser hvordan den norske nasjonalkulturen utgjør et særlig sett av rammer for utøvelse av ledelse i Norge, og hva dette har å si for lederstilen her.

Forfatteren tar for seg typiske kjennetegn ved den norske lederstilen, og beskriver både fordeler og ulemper ved denne formen for ledelse. Fremtiden for den norske lederstilen belyses også. For er det gitt at den norske lederstilen kommer til å overleve presset fra mer utbredte former for ledelse, som for eksempel den amerikanske?

Boken er tenkt som et supplement til de større pensumbøkene om ledelse ved høyskoler og universiteter, men henvender seg også til enhver som har interesse for ledelse som fagfelt og fenomen.

Til toppen

Forfatter(e)
Berit Sund har doktorgrad i ledelse fra Norges Handelshøyskole (NHH). Hun har vært postdoktor og førsteamanuensis ved NHH. Sund har bred erfaring fra forskning og undervisning innen fagområder som ledelse, krysskulturell kommunikasjon, og ulikhet i arbeidslivet. Hun jobber nå som konsulent i IMG NORD.