Klasse! Tysk 1 (Fagfornyelsen LK20)

Klasse! 2 (LK20) (Fleksibind)

Lærebok tysk 1, vg2

Forfatter:

Simen Braaten og Mona Gundersen-Røvik

Forfatter: og
Innbinding: Fleksibind
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 168
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Nynorsk
ISBN: 9788202694456
Kategori: Tysk 1
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Tysk 1
Nivå: Vg2
Komponent: Alt-i-ett-bok
Om utgivelsen Klasse! 2 (LK20)

Klasse! 2 er er utviklet for tysk 1, vg2. Som i Klasse! 1, er elevenes kommunikasjonsferdigheter i fokus, i tråd med fagfornyelsen.
Boka aktiverer elevenes flerspråklighet og tilbyr stor variasjon i tekster og oppgavetyper. Læreverket er oppdatert og tilpasset kravene i læreplan for fremmedsspråk til fagfornyelsen LK20.

Klasse! 2 (nynorsk) inneholder den samme oppbyggingen og gjenkjennelige strukturen som Klasse! 1.
De enkelte elementene i leksjonene er gjenkjennelige og gjør det lett å orientere seg i stoffet og i hvordan det er tenkt brukt. Hver leksjon inneholder bl.a. en ordbank med uttrykk og fraser som oppsummerer de viktigste kommunikasjonsferdighetene fra leksjonen – So sagt man das! Bildene er nøye utvalgt for å skape et visuelt tiltalende uttrykk, og ikke minst for å invitere til kommunikasjon rundt dem. Bildene vil alltid stå i en sammenheng med tekstene og temaene i leksjonene og ofte ikke bare illustrere, men supplere innhold til temaene. Tekstene i Klasse! 2 er forenklet i denne revisjonen, og enda bedre tilpasset elevenes forutsetninger og ferdighetsnivå.

Det tverrfaglige temaet «demokrati og medborgerskap» er tydelig innarbeidet. Også ferdigheten «interkulturell kompetanse» kommer tydelig til uttrykk i oppgaver og tekstvinklinger.

Kjerneelementet Kommunikasjon er i tråd med fagfornyelsen sentralt i Klasse! Læreverket aktiviserer og motiverer elevene til å ta i bruk tysk fra første skoletime, blant annet ved å gi setningsstartere, eksempler og Sprachhilfe under mange oppgaver. På den måten skal alle elevene klare å produsere språk og oppleve mestring.

Progresjon, differensiering og variasjon er også vektlagt. Modellering, repetisjon, delvis modellering, utforsking og selvstendig refleksjon utgjør bredden i oppgavenivåene. Oppgavetypene er variert, med både individuelle oppgaver, partnerarbeid, skrive-, snakke- og kreative oppgaver, slik at det aldri blir kjedelig. Oppgavedelen både under tekstene og i slutten av hver leksjon – Wir üben Sprache – er utvidet med flere og bedre tilpassede oppgaver. Slik legges det opp til dybdelæring. Grammatikkdelen med teoretiske forklaringer er gjennomarbeidet både med tanke på innhold og oversiktlighet.

Klasse! 2 finnes i to digitale formater og gir et læremiddel med en helhetlig og pedagogisk gjennomarbeidet framstilling av faget. Klasse! 2 (2021) Unibok har innlest læreboktekst, ordbok og en rekke nyttige studieverktøy som øker leseforståelsen. Klasse! 2 (2021) Brettbok er læreboka i pdf-format.

Klasse! har elev- og lærernettsted med funksjoner som gir gode pedagogiske muligheter, og gjør språklæringen motiverende for både svakere og sterkere elever. Nettstedet har en lagrings- og rapportfunksjon som gjør det mulig for elevene å lagre sine arbeider og for læreren å holde god oversikt over progresjonen til hver enkelt elev. Det er mulig for læreren å kartlegge elevenes tyskferdigheter, samt lage og tildele grupper eller enkeltelever oppgaver som er tilpasset den enkelte elevens behov. Språkporten tysk, som til nå har vært en selvstendig nettressurs som krever egen lisens, er inkludert og Cappelen Damms Tysk ordbok er integrert.

Med Klasse! Elevnettsted Pluss kan man også lytte til innleste tekster fra boka.

Klasse! Lærernettsted inneholder i tillegg fasit til oppgavene i boka, transkripsjon av lyttetekstene og prøver.

Til toppen

Andre utgaver

Klasse! 2 (LK20)
Bokmål Fleksibind 2021
Klasse! 2 Unibok (LK20)
Bokmål/Nynorsk Nettsted 2021
Klasse! 2 Brettbok (LK20)
Bokmål Nettsted 2021
Forfatter(e)

Simen Braaten er som så mange andre nordmenn forelsket i Berlin. Som lærer ved Foss vgs i Oslo, tidligere ved Nordseter skole, og som lærebokforfatter arbeider han for at flere skal dele hans lidenskap også for det tyske språket. Han er opptatt av at elevene selv skal lete etter og finne mønstre i språket, og at de skal lære et språk de tror de vil få nytte av i praksis. Braaten har studert ved Humboldt Universität zu Berlin og har sin MA i tysk språk fra UiO. I flere år har han også vært lærer på Sommerskolens tyskkurs i Berlin. Braaten er medforfatter av Echt! (tysk II), Klasse! (tysk I for videregående skole) og Jetzt (tysk I for ungdomsskole).

Mona Gundersen-Røvik underviser i tysk ved Molde videregående skole og har, foruten tysk l, ll og lll, engelsk og markedsføring og ledelse som undervisningsfag. Siden 2010 har hun også vært koordinator for tysk nivå 3 i Møre og Romsdal og hun har tidligere jobbet i næringslivet med utstrakt internasjonal kontakt med bl.a. det tyskspråklige området. Hun har tysk hovedfag fra UiO og en bachelor i Internasjonal business. Gundersen-Røvik er medforfatter av Echt! (tysk II), Klasse! (tysk I for videregående skole) og Jetzt (tysk I for ungdomsskole), og har revidert Deutsch Drei Digital (tysk III).

Klasse! Tysk 1 (Fagfornyelsen LK20)
Målet med Klasse! er at elevene skal bli aktive og engasjerte brukere av moderne tysk språk, og at de skal få en opplevelse av og interesse for det tysktalende Europa. Læreverket er oppdatert og tilpasset kravene i læreplan for fremmedspråk nivå 1 til fagfornyelsen (LK20).