Deutsch Drei Digital. Tysk III

Fag: Tysk programfag
Nivå: Vg3
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Deutsch Drei Digital. Tysk III

Deutsch Drei Digital representerer et helt nytt læreverkskonsept som gjennom tekster og aktiviteter dekker hele læreplanen for faget i et digitalt format.

Som all språklæring på dette nivået, bygger opplæringen på et utvalg kjernetekster - litteratur og sakprosa. Tekstene er utgangspunkt for en mengde aktiviteter og ressurser for elever og lærere. Til tekstene hører forfatterbiografier, lydfiler, bildemateriale, språklige oppgaver og lenker til aktuelle ressurser - og det kan værefilmbiter. Gjennom arbeidet med tekstene og tilleggsressursene vil elevene lære seg å se tekster og temaer, forfattere og epoker i en kunsthistorisk, politisk og sosial sammenheng.

Deutsch Drei Digital har interaktive oppgaver knyttet til tekstforståelse og språklige momenter, og utnytter det digitale mediet slik at fagstoffet kan bearbeides på ulike måter avhengig av lærerens faglige, tematiske og pedagogiske tilnærming – og elevenes interesser og faglige nivå. Du finner en mer omfattende presentasjon av DDD på nettstedet: ddd.cappelendamm.no .

Til toppen

Titler/bestilling