Introduksjon til tjenestedesign (Heftet)

Forfatter:

Ranvir Rai, Adeline Hvidsten, Stephanie Helland og Theodor Henriksen

Forfatter: , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202708269
Kategori: Estetiske fag , Organisasjon og ledelse , Markedsføring og Innovasjon
Fag: Estetiske fag, Innovasjon, Markedsføring, Organisasjon og ledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Introduksjon til tjenestedesign

Introduksjon til tjenestedesign er den første norske boken om tjenestedesign. I tillegg til å gi en generell introduksjon til temaet, er den spekket med praktiske verktøy og metoder. Boken henter inspirasjon fra en rekke velkjente prosessrammeverk og tilbyr samtidig flere praktiske tjenestedesignverktøy i alt fra planlegging og datainnsamling til prototyping og implementering. I boken går vi blant annet igjennom

• forberedelser til prosjektgjennomføring
• hvordan man gjør innsiktsarbeid
• idéutvikling
• prototyping og testing
• implementering

Bokens målgruppe er tredelt: studenter, faste/internt ansatte i offentlig eller private virksomheter og konsulenter/selvstendig næringsdrivende. Gjennom boken vil du kunne følge eksempler og tilpassede tips til de tre ulike målgruppene.

Selv om boken har et grundig teoretisk fundament, tilbyr den mange praktiske verktøy og metoder som vil gjøre deg i stand til å starte din egen reise inn i tjenestedesignfaget.

Til toppen

Forfatter(e)

Stephanie Helland arbeider som seniorrådgiver i KS-Konsulent as. Hun er utdannet sykepleier med en mastergrad i samfunnsendring, organisasjon og ledelse. Helland har flere års erfaring som leder i kommunal sektor.

Theodor Henriksen er leder av UiA CoLAB, som er samskapingsverkstedet på Universitetet i Agder. Han har mastergrad i tjenestedesign fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Politecnico di Milano. Henriksen har jobbet flere år som faggruppeleder i et internasjonalt konsulentselskap, og driver nå sitt eget foretak ved siden av jobben på Universitetet i Agder.

Adeline Hvidsten er førsteamanuensis ved bachelorprogrammet i tjenestedesign ved Westerdals, en del av Høyskolen Kristiania. Her underviser og forsker hun på tjenestedesign og innovasjon med fokus på politikk, teknologi og scenarioutvikling. Adeline har en bachelorgrad i design fra Oslo Met, samt master og doktorgrad i innovasjonsstudier fra Handelshøyskolen BI.

Ranvir Rai er førsteamanuensis og studieprogramleder for bachelorprogrammet i tjenestedesign ved Høyskolen Kristiania. Han har PhD i innovasjon og entreprenørskap fra Handelshøyskolen BI.
Ranvir har flere års erfaring fra næringslivet som rådgiver og prosjektleder, og er medgründer/partner i et innovasjonsbyrå ved siden av jobben ved Høyskolen Kristiania.