Theodor Henriksen

Theodor Henriksen er en engasjert og erfaren tjenestedesigner. Etter endt utdanning fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Politecnico di Milano, har Henriksen jobbet flere år som faggruppeleder i et stort internasjonalt konsulentselskap og som leder av UiA CoLAB. Han har undervist i tjenestedesign ved flere ulike utdanningsinstitusjoner i Norge, og driver i tillegg sitt eget foretak.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform