I arbeidslivet

I arbeidslivet Maler (Heftet)

Yrkeshefte

Forfatter:

Hilde Marie Bager og Jørn Danielsen

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 56
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202665227
Kategori: Arbeidsliv og jobbsøk
Fag: Arbeidsliv og jobbsøk
Nivå: Spor 1 - A1, Spor 1 - A2, Spor 2 - A1, Spor 2 - A2, Spor 2 - B1, Spor 3 - B1
Om utgivelsen I arbeidslivet Maler

I arbeidslivet yrkeshefte: Maler er et praktisk rettet hefte for unge og voksne innvandrere som ønsker jobb som maler.

I arbeidslivet Maler gir en generell innføring i yrket, med vanlige arbeidsoppgaver, rutiner og krav presentert gjennom tekst og bilder. Heftet er todelt: del 1 passer for deltakere på nivå A1–A2 og del to for nivå A2–B1. Progresjonen er stigende, med lengre tekster og mer avanserte arbeidsoppgaver i del 2.

Sentrale begreper i yrket er vektlagt, og det finnes to ordlister der elevene kan fylle på med oversettelse eller forklaringer på eget morsmål. Ordlistene er plassert etter del 1 (nivå A1-A2) og etter del 2 (nivå A2-B1).

Læreverket I arbeidslivet inkluderer en rekke yrkeshefter. Hjelpemidler og arbeidsoppgaver blir presentert, og heftene viser vanlige situasjoner og krav i yrket, godt støttet av foto fra arbeidsplassene. Yrkesheftene kan brukes i grupper, i klassen eller individuelt. I nettressursen I arbeidslivet Digital finnes ulike aktiviteter og oppgaver knyttet til alle deler av læreverket og yrkesheftene. I arbeidslivet legger vekt på egenaktivitet og inneholder varierte oppgaver til bruk i undervisningen.

I arbeidslivet er et nytt og innholdsrikt læreverk i arbeidslivskunnskap, med en serie komponenter for variert bruk. Målgruppa for I arbeidslivet er unge og voksne innvandrere som ønsker å kvalifisere seg for norsk arbeidsliv. Innholdet tar for seg norsk arbeidsliv på en kortfattet og engasjerende måte, og kommunikative ferdigheter og muntlig språk blir vektlagt. I arbeidslivet fører arbeidslivet inn i norskopplæringen på en naturlig måte.

Les artiklene på bloggen Fagsnakk om hvordan du kan hjelpe elevene ut i vellykket arbeidspraksis. Serien består av fire artikler under Norsk som andrespråk/arbeidsliv. Her finnes også en artikkelserie i tre deler om hvordan du kan følge opp elever i arbeidspraksis.

Til toppen

I arbeidslivet
I arbeidslivet er et stort læreverk i arbeidslivskunnskap for voksne innvandrere, med en serie komponenter for variert bruk. Kommunikative ferdigheter blir vektlagt.

I arbeidslivet består av en rekke komponenter som kan brukes om hverandre: Tekstbok, praksisplasshefte, mange yrkeshefter, Jeg vil bli-serien, Jobbkoder, Jobbprat og en stor nettressurs med stoff og oppgaver til alle komponenter. Flere yrkeshefter kommer i tiden framover.