Hvordan lese kvalitativ forskning? (Ebok)

Forfatter:

Anne Birgitte Leseth og Silje Maria Tellmann

Forfatter: og
Innbinding: Ebok
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 163
Kopibeskyttelse: Readium LCP
Filstørrelse: 2.5 MB
Filformat: PDF
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202630447
Kategori: Metode og studieteknikk og Samfunnsvitenskap
Fag: Metode og studieteknikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Hvordan lese kvalitativ forskning?

Hvordan lese kvalitativ forskningslitteratur med et kritisk blikk?
Hvordan avsløre hvilke vurderinger og framgangsmåter som ligger bak kvalitative forskningsdata?
Hvordan forstå forskning uten selv å være forsker?
Boken Hvordan lese kvalitativ forskning? henvender seg til de som ønsker å forholde seg til kvalitativ forskning uten å gjøre slik forskning selv. Gjennom en introduksjon av sentrale begreper og fremgangsmåter i en kvalitativ forskningsprosess, og ved bruk av eksempler fra empirisk forskning har boken til hensikt å gjøre studentene i stand til å vurdere og forholde seg kritisk til de resultater og konklusjoner kvalitativ forskning presenterer.

Metodekompetanse er viktig, ikke bare for de som selv bruker metodene for å forske, men også for de som skal lese, vurdere og ta i bruk slik forskning. Boken er ikke en fullstendig innføring i kvalitativ forskningsmetode, men den gir studentene kunnskap og metodebegreper om prosessen som ligger til grunn for den ferdige forskningsteksten og gjør dem bedre i stand til å forstå forskningen. Fokuset er derfor på hvordan man kan spore og vurdere forskningsprosessen når man leser kvalitative studier. Det benyttes en rekke eksempler på kvalitativ forskning gjennom hele boken.

Boken er skrevet til studenter på bachelornivå som trenger en enkel innføring i hva kvalitativ forskning er.

E-boken tilsvarer 2. trykte utgave 2018.

Til toppen

Andre utgaver

Forfatter(e)

Anne Birgitte Leseth er sosialantropolog og førsteamanuensis ved Senter for Profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har mange års erfaring med metodeundervisning ved universitet og høgskole og arbeider med kulturanalytiske perspektiver på utdanning og arbeidsliv.

Silje Maria Tellmann er sosiolog med en PhD i profesjonsstudier fra Senter fra profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun jobber nå som forsker ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning. Hun har forsket på ulike aspekter ved forskning og høyere utdanning, og har bred erfaring med bruk av kvalitative intervjuer og dokumentstudier.