Anne Birgitte Leseth
© Kjersti Lassen

Anne Birgitte Leseth

Omtale
Anne Birgitte Leseth er sosialantropolog (cand.polit.) fra Universitetet i Oslo og dr.scient. fra Norges idrettshøgskole. Leseth er førsteamanuensis ved Senter for profesjonsstudier. Hennes forskning er rettet mot antropologiske perspektiver på helseprofesjonenes kulturelle kunnskapsgrunnlag.
Titler i salg

Viser 1 - 4 av 4