Anne Birgitte Leseth
© Kjersti Lassen

Anne Birgitte Leseth

Anne Birgitte Leseth er sosialantropolog og førsteamanuensis ved Senter for Profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har mange års erfaring med metodeundervisning ved universitet og høgskole og arbeider med kulturanalytiske perspektiver på utdanning og arbeidsliv.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3