Silje Maria Tellmann
© HiOA

Silje Maria Tellmann

Silje Maria Tellmann er sosiolog med en PhD i profesjonsstudier fra Senter fra profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun jobber nå som forsker ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning. Hun har forsket på ulike aspekter ved forskning og høyere utdanning, og har bred erfaring med bruk av kvalitative intervjuer og dokumentstudier.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1