Silje Maria Tellmann
© HiOA

Silje Maria Tellmann

Omtale
Silje Maria Tellmann er sosiolog (cand.polit.) fra Universitetet i Oslo, og PhD-stipendiat ved Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og Akershus. Hennes forskning handler om eksperters rolle i politikkutforming og norsk klimapolitikk.
Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2