Hvordan kan du vite om noe er sant? (Heftet)

Veiviser i forsknings- og utredningsarbeid for studenter

Forfatter:

Tor Grenness

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 234
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202382797
Kategori: Metode og studieteknikk og Metodefag
Fag: Metode og studieteknikk, Metodefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Hvordan kan du vite om noe er sant?

En hyppig benyttet påstand i samfunns- og nærlingslivsdebatten er «forskning viser». I disse sammenhengene sidestilles ofte forskningsresultater med sannhet. Men resultatene her er imidlertid sjelden så sikre som vi kan få inntrykk av.

Hvordan kan du vite om noe er sant? viser den usikkerheten som ligger innebygd i all forskning og tar opp hvordan slik usikkerhet kan reduseres. Bare den som tar seg bryet med å sette seg inn i de mest sentrale metodeproblemene, vil være i stand til å se enkeltundersøkelsers svakheter og styrker.

I denne nye og reviderte utgaven blir også tema som problemformulering, etikk og etiske retningslinjer behandlet dypere. Nytt er også et kapittel som tar for seg selve struktureringen av en oppgave samt de ulike suksesskriteriene som bør være på plass for å komme i havn med en god oppgave.

Utgivelsen retter seg først og fremst mot studenter som skal skrive en større oppgave hvor egen problemformulering er utgangspunktet.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Tor Grenness er Professor emeritus ved Institutt for kommunikasjon og kultur ved Handelshøyskolen BI. Grenness har lang erfaring som foreleser i metode, som veileder på ulike nivåer og som sensor. Han har utgitt flere bøker innen metode og vitenskapsteori.