Å forske på samfunnet (Heftet)

En innføring i samfunnsvitenskapelig metode

Forfatter:

Knut Halvorsen

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2008
Antall sider: 320
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
Originaltittel: Å forske på samfunnet
ISBN: 9788202281946
Kategori: Metode og studieteknikk
Fag: Metode og studieteknikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Å forske på samfunnet

Dette er en bok for studenter som trenger en elementær innføring i samfunnsvitenskapelig metode.

Forfatteren skriver om de viktigste fasene i kvalitative og kvantitative forskningsprosesser, fra valg og utforming av problemstilling og forskningsopplegg, til analyse, tolkning og oppgaveskriving. Han legger stor vekt på hvordan man bruker sekundærdata, søker litteratur og vurderer relevant litteratur i prosjektoppgaven.

Hvert kapittel har

  • forskjellige praktiske eksempler
  • lykkeforskning som gjennomgående eksempel
  • oversikt over hva du har lært i kapittelet
  • spørsmål til diskusjon
Det gjenomgående lykkeeksempelet belyser hvilke dilemmaer og valgsituasjoner en står overfor i alle fasene av et prosjektarbeid.

Bakerst i boka finner du ordforklaringer og stikkordregister.

Til toppen

Andre utgaver

Å forske på samfunnet
Bokmål Ebok 2022
Presse Å forske på samfunnet

God innføringsbok fra "en annen verden"

"...som en første innføring er den minst på høyde med grunnleggende metodebøker innenfor det medisinske fagområdet. Av og til bør man unne seg å smake på naboens moreller - særlig når de henger innover gjerdet og frukten er ny, spennende og tilstrekkelig moden."

G. Jacobsen, Tidsskrift for Den norske legeforening 1/2009

Til toppen

Forfatter(e)

Knut Halvorsen, dr.philos. (sosiologi) og siviløkonom, er professor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, avdeling for samfunnsfag. Han har i tillegg til lang erfaring med undervisning og veiledning vært mangeårig forskningsleder av Sosialforsk og leder/deltaker i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter. Han er nå tilknyttet masterstudiet i International Social Welfare and Health Policy.