Håndbok i konflikthåndtering i oppvekst- og utdanningssektoren (Heftet)

Forebygging av trakassering, trusler og vold

Forfatter:

Ole André Bråten og Anette Falkum

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202635091
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Politifag og kriminalomsorg , Samfunnsfag , Utdanningsledelse og Lærerutdanning
Fag: Lærerutdanning, Politifag og kriminalomsorg, Samfunnsfag, Utdanningsledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Håndbok i konflikthåndtering i oppvekst- og utdanningssektoren

Vold og trusler er et samfunnsproblem som i økende grad berører oppvekst- og utdanningssektoren.

Håndbok i konflikthåndtering i oppvekst- og utdanningssektoren lærer deg å forebygge faresituasjoner, og du får innsikt i forskningsbaserte teknikker for konflikthåndtering som kan brukes i et bredt spekter av situasjoner. Boken presenterer også metoder for praktisk trening, slik at du kan øve på ferdighetene du har lært. Du vil få et nytt perspektiv på hvordan vi sammen kan oppnå økt trygghet ved å forebygge og håndtere alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner.

Håndbok i konflikthåndtering i oppvekst- og utdanningssektoren gir praktiske råd for alle som har sitt virke på skoler og i barnehager, og for studenter på vei inn i disse viktige yrkene. Boken er også svært aktuell for ledere, ansatte med oppgaver innen HR og HMS, tillitsvalgte og verneombud i sektoren.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)
Ole André Bråten er utdannet ved Politihøgskolen og har mange års praktisk erfaring med krise- og konflikthåndtering, nasjonalt og internasjonalt. Som politioverbetjent og høyskolelektor ved Politihøgskolen har han arbeidet med alle aspekter innenfor disse fagområdene. I tillegg til utdanning fra politiet og forsvaret har han mastergrad i arbeids- og organisasjonspsykologi. Han arbeider i dag med opplæring og rådgivning til privat og offentlig sektor innen konflikt- og krisehåndtering.
Anette Falkum er sykepleier med utdannelse fra ECU, Perth / UIS og har ledererfaring fra Oslo Universitetssykehus. Hun tvikler og leder prosesser for å redusere risiko for vold og trusler om vold i helse- og sosialsektoren, der målet er økt trygghet, samhandling og utvikling av godt psykososialt arbeidsmiljø.