Håndbok i konflikthåndtering i oppvekst- og utdanningssektoren (Heftet)

Forebygging av trakassering, trusler og vold

Forfatter:

Ole André Bråten og Anette Falkum

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 216
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202635091
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Politifag og kriminalomsorg , Samfunnsfag , Utdanningsledelse og Lærerutdanning
Fag: Lærerutdanning, Politifag og kriminalomsorg, Samfunnsfag, Utdanningsledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Håndbok i konflikthåndtering i oppvekst- og utdanningssektoren

Vold og trusler er et samfunnsproblem som i økende grad berører oppvekst- og utdanningssektoren.

Håndbok i konflikthåndtering i oppvekst- og utdanningssektoren lærer deg å forebygge faresituasjoner, og du får innsikt i forskningsbaserte teknikker for konflikthåndtering som kan brukes i et bredt spekter av situasjoner. Boken presenterer også metoder for praktisk trening, slik at du kan øve på ferdighetene du har lært. Du vil få et nytt perspektiv på hvordan vi sammen kan oppnå økt trygghet ved å forebygge og håndtere alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner.

Håndbok i konflikthåndtering i oppvekst- og utdanningssektoren gir praktiske råd for alle som har sitt virke på skoler og i barnehager, og for studenter på vei inn i disse viktige yrkene. Boken er også svært aktuell for ledere, ansatte med oppgaver innen HR og HMS, tillitsvalgte og verneombud i sektoren.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Intervju

Slik kan medarbeidere forebygge vold og trusler på arbeidsplassen
Les artikkelen på idebanken.org

Tryggere oppvekst og læringsarenaer
Les intervju med Ole André Bråten i Skolelederen nr. 10 2019 (s. 14-15)

Barn lærer aggresjon. På tide å skru av «Fortnite»
Les debattinnlegg fra Ole André Bråten i Aftenposten 10. juni 2019

Til toppen

Forfatter(e)

Ole André Bråten er rådgiver, krise- og konfliktforsker og forfatter. Han har spesialisering innen arbeids- og organisasjonspsykologi foruten utdanning og erfaring fra forsvar og politi. Bråten har tidligere arbeidet for FN og NATO og som politioverbetjent, høgskolelektor og sensor ved Politihøgskolen. Forskningsområder omfatter forhandlingspsykologi, samfunnsikkerhet og beredskap, samt forebygging av trakassering, trusler og vold i norsk arbeidsliv. Han har bred erfaring med ledelse av utrednings-, utviklings-, omstillings- og endringsprosesser. Bråten er en mye benyttet konferansier, seminarleder, kurs- og foredragsholder.

Anette Falkum har bakgrunn som leder, gründer, konsulent, partner, forsker og forfatter. Falkum er utdannet ved Edith Cowan University, Perth/Universitetet i Stavanger. Hun har bred erfaring fra helsesektoren og konsulentbransjen.

Anette har vist et særlig engasjement for kvinnehelse og utvikling av nye strategier for helse, miljø og sikkerhet i norsk arbeidsliv. Hun er internasjonalt autorisert sykepleier og forfatter av flere fagbøker innen konflikthåndtering. Her har Anette hatt særlig fokus på forebygging av trakassering, trusler og vold for utsatte yrkesgrupper - med basis i arbeidsmiljølovens skjerpede krav. Anette Falkum har siden 2010 arbeidet med ledelse av utrednings-, utviklings-, omstillings- og endringsprosesser.