Anette Falkum
© Liv Unni Tveitane

Anette Falkum

Anette Falkum har bakgrunn som leder, organisasjonsrådgiver, forsker og faglitterær forfatter. Hun er utdannet ved Edith Cowan University, Perth/Universitetet i Stavanger.

Som forfatter av flere fagbøker innen konflikthåndtering har hun hatt særlig fokus på utvikling av kunnskapsbaserte strategier og modeller for å forebygge og håndtere konflikter i den profesjonelle hverdag. En dimensjonerende faktor i forskningen er implementering av arbeidsmiljølovens skjerpede krav. Det er videre økt fokus på risikovurdering og beslutningstaking i første linje. Falkum har nasjonal og internasjonal erfaring fra helsesektoren, herunder som leder i spesialisthelsetjenesten. Siden 2010 har hun drevet organisasjonsrådgivning og forskning.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3

Område og fag
Språk/målform