Håndbok i konflikthåndtering i helse- og sosialsektoren (Heftet)

Forebygging av trakassering, trusler og vold

Forfatter:

Ole André Bråten og Anette Falkum

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 208
Illustratør: Olsen, Ove
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202625306
Kategori: Psykologi og psykiatri , Psykologi , Politifag og kriminalomsorg , Samfunnsfag og Helse- og sosialfag
Fag: Politifag og kriminalomsorg, Psykologi, Psykologi og psykiatri, Samfunnsfag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Håndbok i konflikthåndtering i helse- og sosialsektoren

Vold, trusler og trakassering oppleves av mange som arbeider i helse- og sosialsektoren, og er et problem som går ut over helsen, arbeidsmiljøet og sikkerheten til dem som rammes.

Håndbok i konflikthåndtering i helse- og sosialsektoren har en tilnærming til konflikthåndtering som balanserer det grunnleggende behovet for personlig sikkerhet med den integritet og verdighet som må ligge til grunn for all samhandling med sårbare medmennesker. Boken legger vekt på praktisk risikovurdering, konfliktdempende kommunikasjon og effektive metoder for å øke sikkerheten ved arbeid både på egen arbeidsplass, på offentlig sted og i andres hjem. Den tilbyr nye forskningsbaserte strategier, verktøy og metoder for forebygging av vold og trussel om vold for alle ansatte i helse- og sosialsektoren.

Håndbok i konflikthåndtering i helse- og sosialsektoren er skrevet for ansatte og studenter, men er nyttig lesning for både verneombud, tillitsvalgte og andre ansatte med oppgaver innen HR, HMS og faglig kvalitet og utvikling.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Håndbok i konflikthåndtering i helse- og sosialsektoren

Godt faglig og forskningsmessig bidrag i forebygging av trakassering, trusler og vold. 10.01.2020

«Jeg skulle ønske boken ble pensum for alle studenter innen helse- og sosialfaglige studieretninger. Og dersom du jobber som sykepleier i et risikoutsatt felt, vil jeg anbefale at du leser den som en håndbok. Selv de som ha lang erfaring og mye kunnskap fra før, vil kunne lære noe nytt.»

Sigrid Elin Utne, SykepleienLes hele anmeldelsen

Til toppen

Intervju

Et arbeidsliv uten vold og trusler
Les debattinnlegget i Vårt Land 22. september 2021

Slik kan medarbeidere forebygge vold og trusler på arbeidsplassen
Les artikkelen på idebanken.org

Sint mann møtte opp på Nav med slegge
Les artikkelen på fagbladet.no

Til toppen

Forfatter(e)

Ole André Bråten er rådgiver, krise- og konfliktforsker og forfatter. Han har spesialisering innen arbeids- og organisasjonspsykologi foruten utdanning og erfaring fra forsvar og politi. Bråten har tidligere arbeidet for FN og NATO og som politioverbetjent, høgskolelektor og sensor ved Politihøgskolen. Forskningsområder omfatter forhandlingspsykologi, samfunnsikkerhet og beredskap, samt forebygging av trakassering, trusler og vold i norsk arbeidsliv. Han har bred erfaring med ledelse av utrednings-, utviklings-, omstillings- og endringsprosesser. Bråten er en mye benyttet konferansier, seminarleder, kurs- og foredragsholder.

Anette Falkum har bakgrunn som leder, gründer, konsulent, partner, forsker og forfatter. Falkum er utdannet ved Edith Cowan University, Perth/Universitetet i Stavanger. Hun har bred erfaring fra helsesektoren og konsulentbransjen.

Anette har vist et særlig engasjement for kvinnehelse og utvikling av nye strategier for helse, miljø og sikkerhet i norsk arbeidsliv. Hun er internasjonalt autorisert sykepleier og forfatter av flere fagbøker innen konflikthåndtering. Her har Anette hatt særlig fokus på forebygging av trakassering, trusler og vold for utsatte yrkesgrupper - med basis i arbeidsmiljølovens skjerpede krav. Anette Falkum har siden 2010 arbeidet med ledelse av utrednings-, utviklings-, omstillings- og endringsprosesser.