Håndbok i konflikthåndtering i helse- og sosialsektoren (Heftet)

Forebygging av trakassering, trusler og vold

Forfatter:

Ole André Bråten og Anette Falkum

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 208
Illustratør: Olsen, Ove
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202625306
Kategori: Psykologi og psykiatri , Psykologi , Politifag og kriminalomsorg , Samfunnsfag og Helse- og sosialfag
Fag: Politifag og kriminalomsorg, Psykologi, Psykologi og psykiatri, Samfunnsfag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Håndbok i konflikthåndtering i helse- og sosialsektoren

Vold, trusler og trakassering oppleves av mange som arbeider i helse- og sosialsektoren, og er et problem som går ut over helsen, arbeidsmiljøet og sikkerheten til dem som rammes.

Håndbok i konflikthåndtering i helse- og sosialsektoren har en tilnærming til konflikthåndtering som balanserer det grunnleggende behovet for personlig sikkerhet med den integritet og verdighet som må ligge til grunn for all samhandling med sårbare medmennesker. Boken legger vekt på praktisk risikovurdering, konfliktdempende kommunikasjon og effektive metoder for å øke sikkerheten ved arbeid både på egen arbeidsplass, på offentlig sted og i andres hjem. Den tilbyr nye forskningsbaserte strategier, verktøy og metoder for forebygging av vold og trussel om vold for alle ansatte i helse- og sosialsektoren.

Håndbok i konflikthåndtering i helse- og sosialsektoren er skrevet for ansatte og studenter, men er nyttig lesning for både verneombud, tillitsvalgte og andre ansatte med oppgaver innen HR, HMS og faglig kvalitet og utvikling.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Håndbok i konflikthåndtering i helse- og sosialsektoren

Godt faglig og forskningsmessig bidrag i forebygging av trakassering, trusler og vold. 10.01.2020

«Jeg skulle ønske boken ble pensum for alle studenter innen helse- og sosialfaglige studieretninger. Og dersom du jobber som sykepleier i et risikoutsatt felt, vil jeg anbefale at du leser den som en håndbok. Selv de som ha lang erfaring og mye kunnskap fra før, vil kunne lære noe nytt.»

Sigrid Elin Utne, SykepleienLes hele anmeldelsen

Til toppen

Intervju

Et arbeidsliv uten vold og trusler
Les debattinnlegget i Vårt Land 22. september 2021

Slik kan medarbeidere forebygge vold og trusler på arbeidsplassen
Les artikkelen på idebanken.org

Sint mann møtte opp på Nav med slegge
Les artikkelen på fagbladet.no

Er du trygg på jobb?
Les debattinnlegg på sykepleien.no

Til toppen

Forfatter(e)

Ole Andre Bråten er en erfaren organisasjons- og lederrådgiver med 25 års erfaring med konflikt- og krisehåndtering, internasjonalt og nasjonalt. Han har representert Hæren ved International Police Company, SHAPE – samt tjenestegjort i fredsbevarende tjeneste for FN. Bråten har videre spesialisering innen arbeids- og organisasjonspsykologi fra Psykologisk Institutt, UiO.

Han har bred undervisningserfaring, herunder som politioverbetjent, faglærer og sensor ved Politihøgskolen. Som faglitterær forfatter - nasjonalt og internasjonalt, utvikler han verktøy og metoder i møte mellom forskning og praksis. Som rådgiver har han bred erfaring med ledelse av organisasjonsutvikling og endringsprosesser. Bråten føler seg like hjemme i styrerommet - som han gjør sammen med ansatte i første linje. Han foreleser jevnlig og er en mye benyttet seminarleder, kurs- og foredragsholder.

Anette Falkum har bakgrunn som leder, organisasjonsrådgiver, forsker og faglitterær forfatter. Hun er utdannet ved Edith Cowan University, Perth/Universitetet i Stavanger.

Som forfatter av flere fagbøker innen konflikthåndtering har hun hatt særlig fokus på utvikling av kunnskapsbaserte strategier og modeller for å forebygge og håndtere konflikter i den profesjonelle hverdag. En dimensjonerende faktor i forskningen er implementering av arbeidsmiljølovens skjerpede krav. Det er videre økt fokus på risikovurdering og beslutningstaking i første linje. Falkum har nasjonal og internasjonal erfaring fra helsesektoren, herunder som leder i spesialisthelsetjenesten. Siden 2010 har hun drevet organisasjonsrådgivning og forskning.