Håndbok i konflikthåndtering i helse- og sosialsektoren (Heftet)

Forebygging av trakassering, trusler og vold

Forfatter:

Ole André Bråten og Anette Falkum

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Illustratør: Olsen, Ove
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202625306
Kategori: Psykologi , Politifag og kriminalomsorg og Samfunnsfag
Fag: Politifag og kriminalomsorg, Psykologi, Samfunnsfag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Håndbok i konflikthåndtering i helse- og sosialsektoren

Vold, trusler og trakassering oppleves av mange som arbeider i helse- og sosialsektoren, og er et problem som går ut over helsen, arbeidsmiljøet og sikkerheten til dem som rammes.

Håndbok i konflikthåndtering i helse- og sosialsektoren har en tilnærming til konflikthåndtering som balanserer det grunnleggende behovet for personlig sikkerhet med den integritet og verdighet som må ligge til grunn for all samhandling med sårbare medmennesker. Boken legger vekt på praktisk risikovurdering, konfliktdempende kommunikasjon og effektive metoder for å øke sikkerheten ved arbeid både på egen arbeidsplass, på offentlig sted og i andres hjem. Den tilbyr nye forskningsbaserte strategier, verktøy og metoder for forebygging av vold og trussel om vold for alle ansatte i helse- og sosialsektoren.

Håndbok i konflikthåndtering i helse- og sosialsektoren er skrevet for ansatte og studenter, men er nyttig lesning for både verneombud, tillitsvalgte og andre ansatte med oppgaver innen HR, HMS og faglig kvalitet og utvikling.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)
Ole André Bråten er utdannet ved Politihøgskolen og har mange års praktisk erfaring med krise- og konflikthåndtering, nasjonalt og internasjonalt. Som politioverbetjent og høyskolelektor ved Politihøgskolen har han arbeidet med alle aspekter innenfor disse fagområdene. I tillegg til utdanning fra politiet og forsvaret har han mastergrad i arbeids- og organisasjonspsykologi. Han arbeider i dag med opplæring og rådgivning til privat og offentlig sektor innen konflikt- og krisehåndtering.
Anette Falkum er sykepleier med utdannelse fra ECU, Perth / UIS og har ledererfaring fra Oslo Universitetssykehus. Hun tvikler og leder prosesser for å redusere risiko for vold og trusler om vold i helse- og sosialsektoren, der målet er økt trygghet, samhandling og utvikling av godt psykososialt arbeidsmiljø.