Håndbok i konflikthåndtering i helse- og sosialsektoren (Heftet)

Forebygging av trakassering, trusler og vold

Forfatter:

Ole André Bråten og Anette Falkum

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 208
Illustratør: Olsen, Ove
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202625306
Kategori: Psykologi og psykiatri , Psykologi , Politifag og kriminalomsorg , Samfunnsfag og Helse- og sosialfag
Fag: Politifag og kriminalomsorg, Psykologi, Psykologi og psykiatri, Samfunnsfag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Håndbok i konflikthåndtering i helse- og sosialsektoren

Vold, trusler og trakassering oppleves av mange som arbeider i helse- og sosialsektoren, og er et problem som går ut over helsen, arbeidsmiljøet og sikkerheten til dem som rammes.

Håndbok i konflikthåndtering i helse- og sosialsektoren har en tilnærming til konflikthåndtering som balanserer det grunnleggende behovet for personlig sikkerhet med den integritet og verdighet som må ligge til grunn for all samhandling med sårbare medmennesker. Boken legger vekt på praktisk risikovurdering, konfliktdempende kommunikasjon og effektive metoder for å øke sikkerheten ved arbeid både på egen arbeidsplass, på offentlig sted og i andres hjem. Den tilbyr nye forskningsbaserte strategier, verktøy og metoder for forebygging av vold og trussel om vold for alle ansatte i helse- og sosialsektoren.

Håndbok i konflikthåndtering i helse- og sosialsektoren er skrevet for ansatte og studenter, men er nyttig lesning for både verneombud, tillitsvalgte og andre ansatte med oppgaver innen HR, HMS og faglig kvalitet og utvikling.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Håndbok i konflikthåndtering i helse- og sosialsektoren

Godt faglig og forskningsmessig bidrag i forebygging av trakassering, trusler og vold. 10.01.2020

«Jeg skulle ønske boken ble pensum for alle studenter innen helse- og sosialfaglige studieretninger. Og dersom du jobber som sykepleier i et risikoutsatt felt, vil jeg anbefale at du leser den som en håndbok. Selv de som ha lang erfaring og mye kunnskap fra før, vil kunne lære noe nytt.»

Sigrid Elin Utne, SykepleienLes hele anmeldelsen

Til toppen

Intervju

Sint mann møtte opp på Nav med slegge
Les artikkelen på fagbladet.no

Til toppen

Forfatter(e)

Ole André Bråten er rådgiver, krise- og konfliktforsker og forfatter. Han har spesialisering innen arbeids- og organisasjonspsykologi foruten utdanning og erfaring fra forsvar og politi. Bråten har tidligere arbeidet for FN og NATO og som politioverbetjent, høgskolelektor og sensor ved Politihøgskolen. Forskningsområder omfatter forhandlingspsykologi, samfunnsikkerhet og beredskap, samt forebygging av trakassering, trusler og vold i norsk arbeidsliv. Han har bred erfaring med ledelse av utrednings-, utviklings-, omstillings- og endringsprosesser. Bråten er en mye benyttet konferansier, seminarleder, kurs- og foredragsholder.

Anette Falkum er rådgiver, internasjonalt autorisert sykepleier og forfatter. Hun har bred erfaring fra helsesektoren som spenner fra arbeid ved nasjonal høysikkerhetsavdeling i Australia til stilling som avdelingsleder ved mottak ved Oslo Universitetssykehus. Falkum er utdannet ved Edith Cowan University Perth / Universitetet i Stavanger. Hun har vist et særlig engasjement for kvinnehelse og utvikling av nye strategier for helse, miljø og sikkerhet i norsk arbeidsliv.