Gymnos kroppsøving vg1, vg2, vg3 (LK20)

Gymnos Lærebok (LK20) (Heftet)

Kroppsøving videregående skole vg1, vg2, vg3

Forfatter:

Asbjørn Gjerset, Per Holmstad, Kristian Abelsen, Mette Hanneborg og Lars-Jørgen Myhrvold

Nå kan du få digitale vurderingseksemplar. Raskere og mer miljøvennlig!
Forfatter: , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 320
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202652913
Kategori: Kroppsøving
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Kroppsøving
Nivå: Vg1, Vg2, Vg3, Yrkesfag Vg1, Yrkesfag Vg2, Yrkesfag Vg3 påbygging
Komponent: Alt-i-ett-bok
Om utgivelsen Gymnos Lærebok (LK20)

Gymnos (LK20) er en lærebok i kroppsøving på videregående skole som dekker kompetansemålene i kroppsøving på vg1-vg3 til LK20. Boken er rikt illustrert med fotografier og illustrasjoner som viser elevene mange ulike aktivitet og øvelser.

Komponenter

Gymnos Lærebok (LK20) – med teori, øvelser, aktiviteter og oppgaver
Gymnos Unibok (LK20)
Gymnos Brettbok (LK20)
Gymnos Elevnettsted (LK20)
Gymnos Lærernettsted (LK20)

Gymnos lærebok dekker kroppsøving på vg1, vg2 og vg3. På vg1 møter elevene grunnleggende metoder for øving og trening for å kunne planlegge og oppnå individuelle mål i kroppsøving. Fagstoffet har en tydelig progresjon og på vg2 veiledes elevene videre til å utføre trening på egen hånd og reflektere over hvordan fysisk aktivitet kan fremme psykisk og fysisk helse. På vg3 får eleven en mer grundig innføring i treningsplanlegging og forståelse av sammenhengen mellom trening, kropp og helse i samfunnet. Et rikt utvalg av aktiviteter, lek, dans og friluftsliv motiverer til bevegelsesaktivitet og naturglede og viser hvordan kroppsøvingsfaget kan være med på å påvirke mennesker og natur. Sist i hvert kapittel er det oppgaver som gir elevene muligheter for dybdelæring.

Digitale ressurser med elev-lærer kommunikasjon gir deg som lærer muligheter for oppfølging av elevbesvarelsene. Elevene møter oppgaver, lydbok, 153 filmer av øvelser og muligheter for å lage og lagre egne treningsplaner. Elevnettstedet til Gymnos er gratis, men lærerlisensen kjøpes til den enkelte lærer årlig.

gymnos.cdu.no

Til toppen

Aktuelle kurs/seminarer

Det nye kroppsøvingsfaget

04.05. kl. 08.30 –15.00
SALT www.salted.no
Langkaia 1, Oslo

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Kristian Abelsen er universitetslektor i friluftsliv ved Norges idrettshøgskole, Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier. Abelsens undervisning og forskning er knyttet til friluftsliv i skolen, frilufslivspedagogikk og langsomt friluftsliv. Han har publisert på de to første tematikkene. Abelsen har ledet prosjektet Annerledes Kroppsøving på Norges idrettshøgskole.

Myhrvold er lærerutdannet med videreutdanning i kroppsøving og idrettsfag fra høgskole og fra NIH. I tillegg har han en spesialisering i veiledning av studenter i kroppsøving og idrettsfag fra NIH. Han har arbeidet ved Sandvika vgs i noen år, og er nå ved Ski videregående skole.

Gymnos kroppsøving vg1, vg2, vg3 (LK20)
Gymnos (LK20) er en lærebok i kroppsøving på videregående skole. Gymnos legger vekt på kunnskap om trening og viser et mangfoldig utvalg av øvelser, aktiviteter og treningsplaner. Gratis elevnettsted med oppgaver, treningsplaner, videoer og lydbok. Lærernettstedet har gode eksempler på undervisningsopplegg.