Aktivitetslære i kroppsøving Unibok (Nettsted)

Forfatter:

Geir Øvrevik (red.)

Forfatter:
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 544
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202731830
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Kroppsøving og Lærerutdanning
Lisenstype: Enkeltlisens
Fag: Kroppsøving
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: Akademisk
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Aktivitetslære i kroppsøving Unibok

Unibok er en digital utgave av boken. Denne utgaven er kun til salgs for skoler og kan ikke kjøpes av privatpersoner. Vennligst se andre utgaver for privat kjøp.

Aktivitetslære i kroppsøving presenterer tradisjonelle aktiviteter og nye former for aktiviteter og øvelser innenfor mange ulike grener i faget kroppsøving. Lek, basistrening, ballbasis, basketball, håndball, volleyball, fotball, innebandy, frisbee, turnaktivitet og parkour, dans, friidrett, orientering, badminton, svømming, friluftsliv, skøyter og ski blir viet hvert sitt kapittel.

Du vil blant annet få tips og råd om:

  • hvordan elevene kan jobbe med grunnleggende ferdigheter
  • hvordan elevene kan få oppleve mestring innenfor de ulike aktivitetene
  • hvordan man legger grunnlaget for livslang bevegelsesglede
  • teknikk, taktikk og aktivitetsforståelse
Boken er rikt illustrert med bilder og filmer som viser hvordan aktivitetene utføres, og hvert kapittel inneholder en omfattende idébank med øvelser. Filmene finner du på bokens nettsted. Du får tilgang til nettressursen via en e-nøkkel som er trykt i boken. Aktivitetslære i kroppsøving vil også bli utgitt digitalt, og der er filmene integrert.

Målgruppen er studenter i grunnskolelærerutdanningen og kroppsøvingslærere i grunnskolen.

Bokens bidragsytere: Geir Øvrevik (red.), Øyvind Bjerke, Ingrid Frenning, Hilde Stokvold Gundersen, Bjørnar Kjellstadli, Tonje Fjogstad Langnes, Svein Rune Olsen, Hilde Rustad og Ketil Østrem.

Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no eller via «Min side» på cda.no.

Til toppen

Andre utgaver

Aktivitetslære i kroppsøving
Bokmål Fleksibind 2019
Forfatter(e)

Geir Øvrevik er universitetslektor ved Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving ved Universitetet i Agder (UiA). Han underviser i friluftsliv på bachelorprogrammet i idrett og har vært fagkoordinator for friluftslivsutdanningen ved UiA siden 2010. I tillegg underviser han i kroppsøving og idrett både på GLU og lektorutdanningen. Øvrevik har omfattende erfaring som kroppsøvingslærer i skolen. Han har tidligere skrevet flere aktivitetshefter i kroppsøving, både for skole og barnehage, og vært redaktør og forfatter i flere bokutgivelser.

Øyvind Bjerke er førstelektor i kroppsøving og idrett ved Institutt for lærerutdanning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet – NTNU. Han har mange års erfaring med utdanning av lærerstudenter i tillegg til å ha jobbet i skolen og som trener for barn, unge og voksne. Han er særlig opptatt av aspekter ved motorisk læring og hvordan man kan utvikle kroppsøvingsfaget slik at innholdet kan inspirere til bevegelsesglede.

Bjørnar Kjellstadli er universitetslektor ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, Universitetet i Stavanger (UiS). Han har jobbet mer enn 20 år som kroppsøvings- og idrettslærer både i videregående skole, på høgskole og universitet. I dag underviser/veileder han hovedsakelig på bachelorprogrammet i idrett og på grunnskolelælererutdanningen i kroppsøving. Han har bred undervisningserfaring i ulike aktiviteter med hovedvekt på friluftslivs- og vinteraktiviteter. Har også bakgrunn som langrennstrener og instruktør for Norges skiforbunds trenerkurs innen skileik, langrenn og telemark.

Svein Rune Olsen er universitetslektor i idrett og kroppsøving ved Universitetet i Agder (UiA). Han har mange års erfaring med utdanning av idretts- og kroppsøvingsstudenter og har bakgrunn som aktiv idrettsutøver i basketball og orientering. I tillegg har han flere års erfaring som trener for barn og unge i idrettene orientering og basketball. Han er opptatt av individualisering og en god progresjon i kroppsøvingsundervisningen som er tilpasset hver enkelt elev.

Hilde Stokvold Gundersen er førsteamanuensis i idrett ved Institutt for idrett, kosthold og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), hvor hun blant annet underviser i friidrett og basistrening. Hun har også mange års erfaring som friidrettstrener for utøvere i alle aldersgrupper og på ulike nivåer. Hun er særlig opptatt av organiseringsformer som skaper stor aktivitet, og at alle øvelser tilrettelegges slik at det skaper mestring og utvikling uavhengig av nivå.

Ketil Østrem er førstelektor i idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder (UiA) og underviser/veileder hovedsakelig på bachelorprogrammet i idrett og på grunnskolelærerutdanningen i kroppsøving. Han har bred undervisningserfaring i mange ulike ballspill, med et hovedfokus på hvordan man kan lykkes med ballspill og balleker i grunnskole og videregående skole. I tillegg har han en omfattende undervisningserfaring i mange ulike friluftslivsaktiviteter, men med fokus på opphold og ferdsel ved kyst
og i vinterfjellet. Didaktiske perspektiver innen ballspill og friluftsliv inngår blant hans sentrale forskningsinteresser ved UiA. Østrem har bidratt i flere bokutgivelser.